september 2017

Sms og nynazister

Christian Tybring-Gjedde henger ut en skoleklasse fra voksenopplæringen i Oslo på utflukt for å lære om valg, det norske samfunn, demokrati og politikk. Målet var å slakte AP (kilde: Filt...

hits