hits

Luke 19 i den feministiske jule-kalenderen // Ignoranse eller vrangvilje?

kommentarer

Velkommen til Kommentarfeltets feministiske julekalender! Hver dag frem til jul vil jeg skrive en kort (eller lang) notis om det som opptar meg - med feministisk vinkling.

Dette er å regne som luke 19.

Jf. gårsdagens innlegg om lovforslaget i Sverige - tusen takk til forfatter Heidi Helene Sveen for disse kloke ordene, og for at jeg får bruke som et helt eget innlegg! Dette kan anses som et litt sånn samlet svar til de fleste som har kommentert ting som "må man signere kontrakt" og annet flåseri.

IGNORANSE ELLER VRANGVILJE?

Det er den samme gamle visa: Debatt om samtykke og voldtektslovgivning bringer frem de mest lavpannede innleggene, selv i redigerte spalter.

La oss derfor ta dette sakte:

1. En samtykkeregulering vil ikke føre til at bevisbyrden plutselig snus på hodet, man trenger derfor ikke bekymre seg for at en anklage om voldtekt fører til at den anklagede må BEVISE at det forelå samtykke. Si dette høyt til deg selv minst ti ganger: En samtykkeregulering vil ikke endre bevispraksis.

2. Å late som om en samtykkeregulering nærmest medfører at man må stille med kontrakter før man har sex er en latterliggjørende og svært uverdig karikering av hva reguleringen handler om, med tanke på hva vi faktisk debatterer,: å styrke rettsvernet til voldtatte personer. Se punkt 1.

3: En samtykkeregulering vil ikke kreve at folk har frivillig sex på en annen måte en før. Det er kun ufrivillig sex som rammes av en eventuell samtykkeregulering. Det er derfor forsvinnende liten sjanse for at frivillig sex ender opp som en rettssak.

Dette kommer kanskje som en overraskelse på mange, men det er altså dette vi har rettsvesenet til, å skille mellom frivillig og ufrivillig sex, og for å gjøre det, så har vi altså en lang rettspraksis å lene oss på.

Og til opplysning: Vi har faktisk allerede et samtykkeregulert straffebud, nemlig Seksuell handling uten samtykke (straffelovens § 297). Straffebudet er blitt håndhevet i mange år allerede, og har så vidt meg bekjent ikke ført til verken hysteri, justismord eller andre katastrofer.

Tenk om folk som hadde sterke meninger om voldtekt og straffelovgivning faktisk hadde et minimum av kjennskap til rettspraksis. Da hadde vi kanskje sluppet å se ellers intelligente folk blamere seg samtidig som de bidro til å holde en viktig debatt på lavest mulig nivå.

Det var dagens rant. Takk for meg.

Mic drop, og vi ses (..) i kveld. Da serverer jeg luke 20, der jeg mener noe om Gunnar Stavrums innlegg Vet ikke menn at sex er frivillig?


Følg Kommentarfeltet på Facebook her.  ​

Velkommen!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar