Disney og Prinsesse-hemmeligheter gambler med barns psykiske helse

kommentarer

"Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse."

Dette er en setning skrevet i boken Prinsessehemmeligheter - som har målgruppen 3-6 år. Tygg litt på den. En bok rettet særlig mot jenter helt ned i 3 år, der barna oppfordres til å skrive ned hva de spiser i løpet av den dag. Hvorfor? For å se like bra ut som en Disney-prinsesse må skjønne. 

Personlig vet jeg ikke så mye om det å være liten jente og opptatt av prinsesser. Selv var jeg mest opptatt av å prøvesmake på meitemark, av å kaste mine første lommepenger ut av vinduet (bokstavelig talt) og My Little Ponys da jeg var 3-6 år. Det jeg derimot vet endel om er det å føle seg stygg. Umulig å elske. Umulig å ville se på. Mislykket. Verdiløs.

Jeg antar at jenter som har valgt ut denne boken allerede er ganske så glad i disse prinsessene, og at fascinasjonen dreier seg om hele prinsesse-konspetet. Nydelig hår, skinnende krone, kjoler, drømmeprins og et stort slott å leke i. Fair enough. Det som ikke er spesielt fair er å be disse jentene om å føre dagbok over kostholdet sitt - med det mål å se ut som en prinsesse. Det er ikke annet enn hårreisende. 

Tall fra Ungdata-undersøkelsen 2017 viser at stadig flere unge sliter med psykiske plager. Tallene er sammenlignet med tall fra fire år tilbake, og viser at det er flere jenter som sliter. NOVA Rapport 6/17 viser blant annet at det er mange som opplever et utseende-press. Det pekes på at dette særlig dreier seg om jenter, og at det er en relativt sterk sammenheng mellom kroppsbilde og depressive symptomer (kilde: HiOA.no)

Foto fra SPISFO/arkiv. 

I artikkelen "Speil, speil på veggen der" tar Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Ingela Lundin Kvalem, for seg problemstillingen kroppsbilde og barn. Ifølge forskningen hun viser til er barn helt nede i 6-årsalderen klar over negative holdninger til overvektige i vestlig kultur. Allerede i denne alderen begynner de å integrere holdninger relatert til vekt i vurderingen av seg selv og andre. Personer som vektlegger kroppsbilde i større grad, og vektlegger dette som en viktig del av deres person, har oftere et negativt kroppsbilde. Fremfor å være opptatt av helse, er det utseende og vekt som er fokuset. I artikkelen pekes det på at foreldres påvirkning er spesielt viktig for å fremme et positivt kroppsbilde hos barn (Kilde: "Speil, speil på veggen der").

Prinsessehemmeligheter er utgitt på Spektrum Forlag, og kan kjøpes hos de fleste bokhandlere. Jeg lurer på i hvor stor grad boken er kvalitetssikret. Er denne boken å finne i barnehager? På SFO og Aktivitetsskoler? Hvor mange uvitende voksne har gitt bort denne, og lignende bøker, i gave? Jeg lurer også på i hvor stor grad foreldre blar gjennom bøkene de gir barna sine. På ethvert barnerom der denne boken finnes er det en voksenperson som har sviktet. Det mener jeg også at forlag som gir ut boken, og også bokhandlere som selger den har. Vi har alle et ansvar for det samfunnet våre barn vokser opp i, og bøker som dette er et alvorlig og farlig symptom på en utvikling mot et samfunn der kroppspress og et jag etter det perfekte ytre påvirker barn i stadig tidligere alder. 

Ifølge Anette Wingrei Stulen i SPISFO (Spiseforstyrrelsesforeningen) foreligger det ikke klare tall som tilsier at flere barn sliter med spiseforstyrrelser nå enn tidligere. Hun poengterer at dette nok skyldes at det ikke finnes noen gode måter å registrere dette på. Hun viser dog til at stadig flere unge og deres pårørende tar kontakt med SPISFO, og at de som tar kontakt blir stadig yngre.

Hvem skal ta ansvar for hva barn utsettes for av press som på alvorlig vis kan påvirke deres selvbilde og psykiske helse - om ikke foreldre er klar over hva barna får av inntrykk gjennom bøker de har på sitt eget lekerom? Å bevisst la sine barn bli utsatt for dette presset er ikke noe en forelder bør være ok med.

Det er også på høy tid å sende et kraftig og tydelig signal til markedskreftene som står bak produksjonen av varer som dette. Slutt å ta de inn i bokhandlere. Slutt å trykk de opp. Slutt å kjøpe slike bøker. Slutt å gi dem bort i gave. Slutt å bagatelliser denne utviklingen. Slutt å gamble med barns syn på egen kropp. Bare slutt. 


Følg Kommentarfeltet på Facebook her.  ​

Velkommen!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits