Tvangsekteskap: jeg er enig med Listhaug

kommentarer

Sommerferien er høysesong for tvangsekteskap, og NRK melder i dag at det hittil i år er svimlende 140 unge som har søkt hjelp om og mot tvangsekteskap. Hjelpeapparatet forventer at flere vil ta kontakt i løpet av sommeren (kilde: NRK). 

I mars i år forslo regjeringen å utvide avvergingsplikten til også å omfatte tvangsekteskap. Listhaug uttalte da til Dagbladet at voksne som er kjent med eller mistenker misbruk av barn allerede har avvergingsplikt. I regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (lagt frem 8. mars 2017) gikk innvandrings- og integreringsdepartementet inn for å utvide avvergingsplikten til å gjelde personer som er kjent med at barn og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap. Departementet gikk også inn for å utrede kriminalisering av utenomrettslige og religiøse tvangsekteskap. For mer om dette se side 25 i handlingsplanen (PFD). 

En av vår tids største utfordringer er at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner, og tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er alvorlige former for slik kjønnsbasert vold.

Foto: Scanpix

Avvergingsplikt

Straffelovens § 196 pålegger under trussel om fengselsstraff i inntil ett år en plikt til å søke avverget visse grovere forbrytelser ved anmeldelse til vedkommende myndighet. Eksempelvis gjelder det for terrorisme, drap, ran, familievold, seksuelle overgrep - særlig mot barn, kidnapping og grovere tilfeller av vold. Avvergingsplikten er overholdt ved at man inngir melding til rette myndighet - normalt politiet - og krever normalt ikke at noen selv fysisk griper inn med mindre dette kan skje på en enkel og ufarlig måte (kilde: SNL). Se også lovdata.no for informasjon. 

Forslaget om å utvide avverginsplikten til å også gjelde gjelde personer som er kjent med at barn og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, betyr i prinsippet at voksne som vet om slike tilfeller skal varsle om dette. Unnlater de å varsle risikerer de å bli straffeforfulgt.

Tvang og grenseoverskridende sosial kontroll er også kvinnekamp

Jeg stiller meg hundre prosent bak dette forslaget, samtidig som at jeg har noen oppfølgingsspørsmål. 

Det er helt sentralt å ha et sterkt fokus på at tvangsekteskap og ekteskap for mindreårige er ulovlig i Norge. Ekteskapet vil ikke bli godkjent i henhold til norsk lov, men barna er utvilsomt gift etter sin kultur - og ekteskapet er religiøst godkjent. Dette, og andre former for tvang og grenseoverskridende sosial kontroll er ikke et moderne og demokratisk samfunn verdig, og må utvilsomt bekjempes. Dette er ikke bare en kamp mot kriminelle handlinger og overgrep, det er også kvinnekamp og en kamp for at alle skal få bestemme over egen kropp - også når det gjelder hvem de skal gifte seg med. 

Spørsmålet er hva kan vi i Norge gjøre hvis barn og unge først er ført ut av landet? Har vi noen handlingsplan for saker som dette? Hvem bistår barna med økonomisk hjelp til flybilletter og hva enn de trenger for å rømme? Er det mulighet til å søke dekning på ambassaden? Finnes det noen form for kontaktsenter i de ulike landene dette gjelder? Hvordan skal i så fall barna og ungdommene få informasjon om disse mulighetene? Kan skoleverket involveres i enda større grad? Er feriereisen egentlig en kidnapping bør den jo behandles som det den er, og en redningsaksjon bør iverksettes umiddelbart.

Dette er jeg interessert i å vite mer om, og vi må aldri slutte å stille spørsmål. Dette angår oss alle - som samfunn. 
Jeg ber om saklighet i kommentarfeltet. Takk. 

Følg Kommentarfeltet på Facebook her.  

Følg meg på Twitter og på Instagram ved å følge linkene. Velkommen!

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits