Floskler fra Solberg

kommentarer

Denne uken kom Erna Solberg med fem løfter til norske barn. Under Høyres felleskonferanse på søndag benyttet Solberg sin taletid til å snakke om hvordan hun vil jobbe for å styrke barns rettigheter - gitt at det blir borgerlig valgseier til høsten.

Barns rettigheter skal ifølge Solber styrkes på fem måter. Barn skal ikke mobbes, barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter, barn som har det vanskelig, skal få god hjelp, barn skal ikke utsettes for vold og overgrep, og barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet (kilde: NA)

Solberg må vel kjenne den sure bismaken av hvordan hun legger frem disse forslagene; nemlig at rettighetene til norske barn skal styrkes? Løfter som dette hadde betydd så ulidelig mye mer om de hadde gått ut til alle barn i Norge, uten å utelukke de ikke-norske.  

Det Solberg gjør gjennom å formulere seg på denne måten er å, via konkrete lovnader, ekskludere noen av de aller svakeste blant oss. 

(NTB scanpix)

Derfor vil jeg gjerne spørre statsministeren om følgende:

Hvilke løfter har du til

- Desperate mindreårige asylsøkere som gjennomfører selvmordsforsøk fordi deres 18-årsdag og dermed utsendelse nærmer seg?

- Barn i familier som interneres og fengsles på Trandum, som gjentatte ganger er blitt beskrevet og kvalifisert som uegnet for barn? 

- Flyktningfamilier med mer enn to barn? Regjeringen fremmer forslag om å kutte i den allerede lave støtten deres. På hvilken måte fremmer dette deltagelse på fritidsaktiviteter, samfunn og følgelig integrering?  

- Enslige mindreårige asylsøkere? Regjeringen foreslår en ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, som vil svekke omsorgen de mottar. Er det ikke rart at barn på flukt, med de opplevelsene de bærer med seg, og har flyktet fra, ikke skal ha krav på like god omsorg som norske barn? 

- Barn av uføre? Denne regjeringen har gitt de rikeste gigantiske skattelettelser, og samtidig kuttet barnetillegget til uføre. 

Det å drive valgkamp på å styrke norske barns rettigheter, samtidig som at dere tråkker på noen av de svakeste barna vi har her i landet faller på sin egen urimelighet. Her må regjeringen snu hvis Høyre skal ha noen som helst troverdighet vedrørende deres intensjoner og bakgrunn for å drive en valgkamp basert på disse lovnadene. 

KrF sin leder kritiserer, men partiet hans han er da vitterlig med på å muliggjøre denne regjeringen. 

At lovnadene kommer fra lederen av en regjering som har vist seg villig til å bryte med prinsipper for rettssikkerhet og menneskeverd for å skremme folk fra å søke hjelp gjør disse enda mer grunnløse. 

Et samfunn hvor ikke alle barn har samme rett og verdi er ikke verdens beste, og floskler som «verdens beste samfunn for barn å vokse opp i» er ikke en statsleder verdig. 


Følg Kommentarfeltet på Facebook her.  

Følg meg på Twitter og på Instagram ved å følge linkene. Velkommen!

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits