Slapp av, du har ikke blitt svindlet av Kristoffer Joner

kommentarer

Da jeg så den nå mye omtalte Facebook-statusen til Joner mandag kveld tok jeg meg selv i å hvine av fryd.

Følg meg på Kommentarfeltet på Facebook her.  

For et ypperlig påfunn, tenkte jeg! Dette var en anledning til å ta sterk avstand fra Lishaugs retorikk servert på sølvfat, med en mulighet til å bidra til å styrke flyktningens rettssikkerhet til dessert. Facebook-feeden ble raskt fylt til randen av mennesker, altså ingen elite eller hylekor, men mennesker med en velutviklet sans for empati. Mennesker som synes at det å be om at likes og delinger av et barns tragedie er totalt forkastelig.

Fremfor for å diskutere asylsøkeres rettssikkerhet har Listhaug og hennes rådgivere elegant sporet oss over i en innhold- og meningsløs meta-diskusjon.

Et ensidig fokus på bruk av byrå er ikke annet enn en avledningsmanøver, så la oss heller se på saken.

Advokatforeningen er bekymret for asylsøkeres rettssikkerhet. Den sittende regjeringen har kuttet i støtte til NOAS, og er kommet med forslag om at mindreårige asylsøkere ikke skal ha rett til den samme omsorgen som norske barnehjemsbarn har rett til (etter blant annet FNs Barnekonvensjon). Samtidig som at verden er i en flyktningkrise foreslår regjeringen ytterligere kutt i støtte til organisasjonen som jobber med å ivareta asylsøkernes rettssikkerhet og rettigheter.

I en sak på NOAS' sider datert 7. okt 2015 kan vi lese følgende:

"NOAS fikk ikke tilgodesett midler til rettshjelp i ordinært budsjett for 2015, men fikk en bevilgning på to millioner kroner gjennom asylavtalen mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. I budsjett for 2016 er det foreslått å opprettholde denne støtten for NOAS, noe vi naturlig nok mener er positivt. Dette er også viktig for rettsikkerheten til asylsøkere med avslag i Norge. Den økede tilstrømmingen av asylsøkere vil med stor sikkerhet innebære en betydelig økning av henvendelser til NOAS som rettshjelpsorganisasjon. Bevilgningen på neste års budsjett er derfor helt nødvendig for å opprettholde et forsvarlig tilbud til de asylsøkerne som trenger vår hjelp."

I en artikkel der NOAS takker for støtten de siste dagene presiseres følgende:

"I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått 2,1 millioner mindre i rettshjelpsmidler til NOAS. Det er kritisk fordi det skjer samtidig som asylsøkeres behov for rettshjelp og informasjon er større enn på lenge. Mange av asylsøkerne som kom i 2015, får sakene sine behandlet nå, og har stort behov for juridisk bistand. Det er dessuten iverksatt mange innstrammingstiltak det siste året, og da er god informasjon og rettshjelp avgjørende for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet. Med bidragene vi nå får, er NOAS i stand til å beholde flere av våre gode medarbeidere som gir asylsøkere informasjon og juridisk bistand. Med stort press på retur og innstramming, er det særlig viktig å sørge for at asylprosessen er rettssikker og at de som har behov for beskyttelse, faktisk får det."

Joner understreker at han har skrevet innlegget selv, og at hverken han eller byrået fikk betalt for "oppdraget", men er det det denne saken egentlig handler om? Det denne saken egentlig burde handle om er sviktende rettssikkerhet for asylsøkere. 

Verden er i en flyktningkrise som krever at alle stiller opp, nettopp for å unngå forhold som vi kan se i leirene i blant annet Hellas. Her i Norge kutter regjeringen støtte til organisasjoner som jobber med å ivareta asylsøkernes rettigheter, og vår Innvandrings- og integreringsminister er mer opptatt av å få reklame og publisitet om hvor strenge vi er. Her i Norge blåses det større opp at noen føler seg lurt og svindlet over at et reklamebyrå stod bak et godt initiativ, enn at bidragene vil sikre økt rettssikkerhet og beskyttelse for de som har behov det. 

Listhaug gikk langt i debatt på NRK i går kveld da praktisk talt beskylde NOAS for å "stjele" mat fra sultende barn i nærområdet med det arbeidet de gjør. Det ser vitterlig ikke ut til å være grenser for hva hun vil si om andre, men så fort noen snur på det og kritiserer hennes retorikk og politikk, avfeier hun det som en massiv kampanje for å sverte henne. Ifølge Listhaug vil altså NOAS ta tre millioner kroner fra folk i nærområdene som en del av en massiv svertekampanje mot Listhaug.

Det er blitt fremmet et forslag om at NOAS-lederen skal trekke seg fra sitt styreutnevnte verv. Ja, du leder en organisasjon som har gjennomført en vanvittig vellykket innsamlingskampanje på rekordtid. På tide å tre av, gitt. 

Hvor i alle dager er den store svindelen? Jeg donerte, og føler meg ikke lurt eller svindlet. Det bør ikke du gjøre heller. 

Team Joner for life. 


Foto: NTB Scanpix/Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Følg meg på Twitter og på Instagram ved å følge linkene. Velkommen!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits