Leker du med døde dyr er du et stakkarslig, patetisk lite rasshøl

De leker med døde dyr. Jeg blir så rasende! 

 

I den åpne gruppa "Rovdyrdebatt" er dette bildet det nyeste bidraget til en rovdyrdebatt preget av ytringsfrihet (eller hva pokker admin mener er gruppas formål er).

Mink er riktignok på den norske svartelisten, men dette er bare makabert, motbydelig og jævlig. Jeg er for en åpen debatt, men hvordan skal debatten kunne sies å være fruktbar, fornuftig og nyttig når dette er bidrag som høster latter og skryt? Det gleder meg å se at flere nå reagerer kraftig på ytringen.

Jeg er fra en familie der jakt står høyt i kurs, jeg har selv jegerprøven og har rådyrskanker i fryseren for å trene blodspor med dachsen. Jeg er for en bærekraftig viltforvaltning, og jeg respekterer at minken er svartelistet.

Jeg er også for dyrevelferd og dyrevern. Med det sagt: at en voksen person velger å leke med døde dyr på denne måten sier ikke så rent lite om hva slags person det er snakk om. Det sier også noe om hvilken retning en debatt kan ta, og bilder/utsagn som dette setter jegere i et svært urettferdig og dårlig lys. De fleste som driver med jakt er opptatt av dyrevelferd og har stor respekt for de lover og regler som gjelder.

Innslag som dette kan aldri ses som et nyttig bidrag til noen debatt, kun et uttrykk for usannsynlig dårlige holdninger overfor dyr og dyrevelferd. Er dette humor for deg, da er du ikke annet enn et stakkarslig, patetisk lite rasshøl.

Følg Kommentarfeltet på Facebook her.

I bildeteksten skriver dyrelik-kunstneren at han vil lage samme budskap med ulv. Så stort at det vil synes fra månen.

Et av hovedargumentene fra de som ønsker å utrydde alle rovdyr er at mange av disse er innført til Norge; at de altså "bare" har vært her i 10 000 år. Det argumentet kjøper jeg ikke. Et annet argument er at rovdyr som ulv spiser i overkant mye sau. Dette kan du lese mer om her.

Skal vi utrydde alle dyreraser som er helt eller delvis innført til landet sliter vi. La oss ta utgangspunkt i sau, og se på den norske hvite sauen som eksempel. Dette er en en såkalt "syntetisk" rase. Den er av crossbredtypen, og har siden 70-åra blitt krysset sammen av norske og utenlandske raser. Mye av den norske hvite sauen i dag er dermed krysninger av raser innført til landet. Også rasen suffolk er en utenlandsk rase av crossbredtypen fra England. Den ble innført til Norge i 1950-årene (kilde: NSG).

Jeg har en bekjent som er sauebonde. Han har ved flere anledninger ropt høyt om hvordan rovdyra dreper sauene til familien hans. Det han "glemmer" å opplyse om er at hans egne hunder har drept flere av sauene deres enn det noen rovdyr har gjort. 

Jeg opplever at denne debatten, med alle dens ekstreme argumenter, er voldsomt polarisert, og vi som ikke er for å utrydde det som er av rovdyr omtales som naive, blåøyde og dumme. Jeg ønsker meg en mer fornuftig debatt preget av fakta, og ikke av makabre bilder som dette. 


Følg meg på Twitter og på Instagram ved å følge linkene. Velkommen! 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits