Hva er voldtekt?

kommentarer

Denne uken ble undersøkelsen UngVold 2015 publisert. 4500 ungdommer mellom 18 og 19 år er i undersøkelsen blitt spurt om de er utsatt for vold og seksuelle overgrep i oppveksten. Forskerne har også sett på utviklingen siden forrige, tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2007. Rapporten er skrevet av Kari Stefansen og Svein Mossige sammen med kolleger (kilde: forskning.no)

Undersøkelsen viser at seksuelle overgrep blant ungdommer i Norge begås i større omfang enn mange kanskje tror, og kjønnsforskjellene er store. Jenter er betydelig mer utsatt enn gutter. Den vanligste formen for krenkelse ungdommene opplever, er seksuell beføling mot sin vilje. 

Som det beskrives i forskning.no er omfanget av voldtekt vanskelig å beregne. 

- Når ungdommene får et direkte spørsmål om de har blitt voldtatt, svarte fem prosent av jentene og én prosent av guttene at de hadde opplevd dette, forteller forsker Kari Stefansen.

- Når vi spør på en annen måte, som spesifikt inkluderer de ulike handlingene som loven definerer som voldtekt, får vi et mye høyere tall. Da svarer om lag ti prosent av jentene at de har opplevd voldtekt.

De fleste overgrepene begås av andre jevnaldrende, og i 67 prosent av tilfellene er det en venn, venninne, kjæreste eller bekjent som stod bak det første overgrepet. Det tilsvarende tallet fra 2007 var 49 prosent.

Disse resultatene er skremmende. Føler ungdom seg utrygge på hva som anses som et overgrep har vi som samfunn et stort problem.

Sjefredaktør i Dagens Arena, Lisa Gemmel, skriver 8. juni at annenhver kvinne du møter har opplevd seksuell trakassering. Hun presiserer at dette ikke er et individproblem, men at det handler om strukturer.

Tall fra en ny undersøkelse den svenske avisen Aftonbladet har fått utført viser at annenhver svensk kvinne er blitt utsatt for seksuell trakassering. Det er partnere, kolleger, venner og helt ukjente menn som tar seg til rette på et annet menneskes kropp.

Undersøkelsen er startskuddet for avisens artikkelserie #inteensam, om kvinners utsatthet i dagens Sverige. I den opprørende, interessante, og viktige artikkelserien møter vi kvinner som er blitt utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk og som blir tvunget til å lage strategier for å slippe å være redd i hverdagen (kilde: Agenda Magasin).

Gemmel forteller i sin artikkel om opplevelser hun selv har hatt som hun, da hendelsene fant sted, ikke identifiserte som seksuell trakassering. 

Hun skriver videre at det er nødvendig med initiativer som #inteensam, men at det viktigste er at de mennene som begår overtramp må begynne å oppføre seg. Jeg leser setningen "for det handler om menn og gutter som bruker ord og sin kropp for å forminske og ydmyke kvinner rundt seg" og applauderer stille i mitt indre. Det er akkurat det det handler om. 

Ett nyp i rumpan, någon som skriker "hora".
Varje dag råkar tusentals tjejer ut för sexuella trakasserier (#inteensam)

Det handler om å gjøre andre menneskers frie vilje til en uviktig bagatell, for å tilfredsstille egne behov. Det handler om å legge sitt etiske, moralske og medmenneskelige ansvar til side for å tilfredsstille egne behov. Det handler om å se et annet menneske som et objekt ment å tilfredsstille egne behov. Det handler om å gjøre seg skyldig i seksuell trakassering og overgrep. 


Har du eller noen du kjenner opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep? Bruk taggen #inteensam og del på sosiale medier. 

Er du usikker på om du er blitt utsatt for et overgrep? Også seksuell handling uten samtykke anses som et seksuelt overgrep, og faller inn under Straffelovens kapittel 26: Seksuallovbrudd.

Seksuell handling omfatter primært beføling av bryster eller kjønnsorganer, og må alltid foretas mot en annen person. Seksuell handling uten samtykke straffes etter straffeloven § 297 og har en strafferamme på inntil ett års fengsel (SNL).

Amnesty svarer på hva som faller innunder voldtekst-begrepet:

Seksuell omgang med en person som er såpass full at hun sovner rammes i dag av voldtekstbestemmelsen i straffelovens § 192 b), som kriminaliserer seksuell omgang med en person som er en bevisstløs eller av andre årsaker ute av stand til å motsette seg handlingen. Dersom hun bare er såpass full at hun har vanskelig for å sette grenser er ikke dette et forhold som uten videre rammes av voldtektbestemmelsen i dagens straffelov. Kripos sin rapport om voldtektssituasjonen i Norge i 2012 tegner i så måte et dystert bilde av virkeligheten. Antallet voldtektsanmeldelser er økende, og de festrelaterte voldtektene utgjør den desidert største andelen. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risisko for å bli utsatt for voldtekt. Kripos skriver: «Det blir gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand». (Kripos 2013).

Enhver har rett til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse, og til å bestemme selv over egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et annet menneske denne retten. Det som definerer en voldtekt er ikke hvorvidt overgrepet skjer ved bruk av vold eller tvang, men hvorvidt den seksuelle omgangen bygger på samtykke. 

En tommelfingerregel bør være: Er du i tvil, så spør! Er du usikker på svaret, så vent til neste dag! Å bli mistenkt eller siktet for voldtekt er svært alvorlig. Det vil kunne ha omfattende konsekvenser for videre utdanning, arbeid og sosiale relasjoner. I tillegg vil det være vondt å vite at du har skadet et annet menneske.


Takk for at akkurat du leste innlegget mitt. Følg Kommentarfeltet på Facebook for innlegg rett inn i feeden. 

Følg meg på Instagram her!

Jeg oppfordrer til saklighet i kommentarfeltet. Usaklige og sjikanerende meldinger og kommentarer vil bli rapportert. 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits