Har mor mer rett på permisjon enn far?

kommentarer

Tidligere denne uken skrev Gunnar Stavrum innlegget Mer pappaperm, mindre til mor. Jeg ble tipset om innlegget av min venninne som er 3-barns mor og som også tidligere har klart å smitte meg med sitt engasjement i saker omhandlende permisjonsordninger. 

Les innlegget Barns rett til et sett armer, tvillingdiskriminering og svenske ego-foreldre.

Stavrum innleder sitt innlegg med å påpeke at "Høyre tok feil da de reduserte pappapermisjonen, men nå har de sjansen til å gjøre det enda bedre enn før." 

Han utdyper videre at det er lov å erkjenne feil, men at vi må huske at Høyre trosset en rekke advarsler da de kuttet pappapermen fra 12 til 10 uker. De erfaringene som nå er gjort gir kritikerne rett i at fedre kun tar ut den permisjonen de har lovfestet rett til. En antatt årsak til dette er at arbeidsgivere kun aksepterer den lovfestede permisjonsretten uten vesentlig motstand (kilde: Gunnar Stavrum/Stavrum.blogg.no).

Når mange fedre nøyer seg med den lovfestede pappapermen, og knapt nok det, blir det jo eget valg. Spørsmålet er hvorfor "velger" de fleste akkurat det?

Etter endringen av fedrekvoten har det vist seg at norske fedre, for første gang siden fedrekvoten ble innført for første gang for 22 år siden, bruker mindre tid med barna sine (kilde: Aftenposten). Hvordan kan denne utviklingen i noe som helst tilfelle beskrives som fremtidsrettet og positiv med hensyn til likestilling, barns rett til like god kontakt med begge foreldre og fars rettigheter i kraft av å være far? 

Når det er vist flere ganger et av de mest effektive likestillingstiltakene er likedelt permisjon kan jeg ikke forstå at dette fortsatt er et tema (kilde: Aftenposten). Selvsagt skal vi si ja til mye lenger pappakvote (så lenge folk flest ikke klarer å velge det beste selv).

Mange mødre føler kanskje at de har rett på permisjon i større grad enn far på grunn av graviditeten. Jeg bestrider på ingen måte at man trenger noen uker ekstra for å komme seg, men at en frisk kvinne trenger et helt år å komme seg etter graviditet og fødsel? Neppe. 

Man kan jo også påstå at denne argumentasjonen underbygger en (feilaktig) idé om at det å være hjemme i permisjon med barn er hvile og ferie. I mange tilfeller vil det å være hjemme med en baby være minst like slitsomt som å gå på jobb.

Et forslag er at velferdspermisjonen i begynnelsen økes til 4 uker. Da bør selvsagt far stå for husarbeidet og babyarbeidet mens mor hviler ut og kommer seg etter graviditet og fødsel. 

Ja, hadde permisjonen vært 6 mnd hadde jeg vært enig i ukene "tilhørte" mor. De første fire-fem månedene er fullamming viktig og derfor bør mor ha mulighet til å gå hjemme.

Etter seks måneder er det anbefalt at barna skal spise grøt så da klarer de seg noen timer hver dag uten pupp, så argumentet om at babyen vil omkomme av sult om ikke mor er hjemme med pupp til disposisjon 24/7 faller også gjennom. 

Jeg har hatt mang en venninne på telefonen som har grått seg gjennom de første dagene tilbake i jobb, og jeg forstår selvsagt at det kan være vondt å la babyen bli igjen hjemme. Merk at samtlige at disse etter kort uke synes det var supert å gjøre noe annet enn å være hjemme med baby. Da særlig siden 1 time ammefri hver dag er lovpålagt. I det offentlige får mødre 2 timer ammefri hver dag så lenge de ammer.

Høyres Heidi Nordby Lunde vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon.

- Kvinner må tåle at hennes arbeidsgiver i tillegg til å legge til rette på arbeidsplassen, også spør hvor mye partneren tar ut. Kvinner som tviholder på hele permisjonen får om ikke annet et forklaringsproblem ovenfor sin arbeidsgiver.

Nå er ikke jeg nødvendigvis enig med Lunde i alt hun sier, men vi mener nok begge at den generelle holdningen at størstedelen av permisjonen tilhører mor bør endres. Her må NAV skjerpe seg også. 

Likestilling handler ikke om at både menn og kvinner skal ha det like vanskelig/kjipt. Nå har vi kjempet i årevis for at det skal bli lettere for far å ta ut permisjon men det betyr definitivt ikke at vi gjøre det vanskeligere for mor.

Det skal ikke være nødvendig at mors arbeidsgiver må sende skriftlig bekreftelse til NAV tre ganger for å bevise at mor faktisk er i jobb når far tar ut fellesuker, eller overtar mammapermisjon som de i NAV til stadighet kaller det.

Kan det være at mange argumenterer for at mor skal gå mest hjemme fordi de rett og slett har lyst på hele permisjonen selv? 

Den vanlige prosedyren og og det vanlige standpunktet til NAV er dette er mors permisjon som hun gir til far. Her bør flere protestere. Permisjonsukene er mor og fars felles uker som de bør dele slik det passer best for sin familie. 

Mor og far skal ha lik RETT på permisjon, slik at de kan fordele ukene etter familiens ønsker og behov. Det er jo ikke riktig at far skal "få" uker av mor, men kun hvis hun er så generøs å gi ham et par av sine.

Jeg mener det er hos NAV det bør starte, og ikke med press fra arbeidsgiver enten den er offentlig eller privat. Både praksisen og skjemaene bør endres. 

Likedeling som utgangspunkt hadde vært helt storartet, og at det å foreslå likedeling er "radikalt" i 2016 er for meg helt fjernt. Det kan virke som om det å faktisk ønske reel likestilling er helt på jordet for mange.

Få andre land man har like gode permisjonsordninger som vi har i Norge, og med lovfestet rett til permisjon i ett år bør likedeling ikke være annet enn rett og rimelig. Likedeling bør ikke være et spørsmål, men standarden. 


Takk for at akkurat du leste innlegget mitt. Følg Kommentarfeltet på Facebook for innlegg rett inn i feeden. 

Følg meg på Instagram her!

Father feeding child in kitchen
Licensed from: imarin / yayimages.com 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits