Ord fra en evneveik, åndssvak, hjernevasket og forrædersk kvinne som bør bli voldtatt i hodet og ræva.

kommentarer 121 kommentarer

Jeg har vært så heldig å bli intervjuet av Framtida.no. Intervjuet var i utgangspunktet ment som en oppfølging av Ikke din kvinne-debatten, men endte med å bli to forskjellige saker. En om netthets og en om feminisme. Sistnevnte kommer på nett på kvinnedagen, den andre ble publisert 4. februar. Journalist er Andrea Rygg Nøttveit.

På tross av at jeg ser ut som jeg dødssyk på bildet (noe jeg forsåvidt var også) vil jeg gjerne dele litt av saken her. Dette innlegget er direkte utklipp av artikklen som kan leses her! 

//Jeg har valgt å fjerne et par av linkene fra originalsaken for å korte ned innlegget. 


Meiner nett-troll bør få bøter

Nokre meiner Linn Winsnes Rosenborg fortener å bli valdteken. Samfunnsdebattanten meiner fleire nett-troll bør bli straffeforfølgt.

- Lovverket er tydeleg. Kvifor ikkje bruke det? Å bli bøtelagt er ei påkjenning, om ein så får ei bot på 1000 kroner.

Bloggar og samfunnsdebattant Linn Winsnes Rosenborg har kjent på det tøffe debattklimaet på nett. Ho meiner det er på tide at rettsvesenet tek i bruk lovverket, for å redusera hatefulle, rasistiske og diskriminerande ytringar på nett.

32-åringen understrekar at ho ikkje meiner at folk skal verte fengsla for å skrive «hore» på nett, men trur at straffetiltak, saman med haldningsskapande arbeid, må til for å koma det beinharde ytringsklimaet til livs.

- Ein må opplysa meir om ytringsfridomen som paradoks ? og ytringsansvar. At ytringsfridomen ikkje er absolutt. Me har eit lovverk som skal hindra folk i å ytra seg hatefullt, rasistisk og diskriminerande på nett. Kor lenge skal me sjå på at så mange ytrar seg på den måten og gøymer seg bak det å utøva ytringsfridom? 

«Voldtatt i både hodet og ræva»
I januar i år vart Rosenborg invitert til å halda eit innlegg i Mediemangfaldsutvalet, som skal levera sin rapport i mars 2017. Då løfta ho fram korleis kvinner som ytrar seg vert møtt og kva kan ein gjera for at kvinner ikkje vert skremt bort frå debatten.

- Eg synes det er bra at fleire engasjerer seg i debatten, for då kjem meir av den dritten fram, som synleggjer kvifor me må engasjera oss.

Rosenborg veit godt kva det vil seie å verte hetsa på nett. I Nettavisen-bloggen «Kommentarfeltet» skriv ho om mellom anna om feminisme og innvandring, tema som er kjent for å setje kommentarfelttroll i fyr og flamme.

Rosenborg er med andre ord van med krasse kommentarar, men då ho i byrjinga av februar publiserte innlegget «Ikke din kvinne!» tok det heilt av. Over 2000 kommentarar har kome på Facebook og i kommentarfeltet. Overveldande mykje er negative personangrep.

Skribenten vert omtala som «en totalt evneveik, åndssvak og hjernevasket kvinne», «en forræder mot kvinnekjønnet» og «voldtatt i både hodet og ræva».

Kvinnehetsen
Rosenborg meiner det er viktig å engasjera seg i den type retorikk som dominerer debatt på nett. Ho peikar på at både menn og kvinner får hatmeldingar når dei ytrar seg på nett ? særleg om tema som innvandring.  Likevel ser ho tydeleg forskjell på tilbakemeldingane.

- Eg opplever at kvinner får ein anna type reaksjonar enn det menn får. Ein får ofte får meir seksualiserte kommentarar. Det er mykje meir nedlatande og direkte kvinnefiendtlege kommentarar. Ein blir jo kalla så mykje jævlig, seier Rosenborg, som er nøydd til å ha skjult telefonnummer.

Samfunnsdebattanten meiner det er svært viktig å løfta fram den hetsen kvinner som ytrar seg på nett vert utsett for.

Kva går igjen i kommentarane du får?

- At eg fortener å bli voldtatt ? av innvandrarar. Gjerne gruppevoldtatt av somaliarar. At eg «lyster etter arabarpikk». Er landssviker. At eg er uintelligent og dum. Det er ein typisk hersketeknikk, seier Rosenborg, som òg har vorte kalla eit «feministisk nek».

Forferdelege foster-bilete
Sjølv om mange gøymer seg bak dekknamn, ser Rosenborg kva IP-adresser som kommenterer og at nokre er gjengangarar.

Ved eitt høve har ho vore nøydd til å politimelde. Ein person sendte ho trugslar saman med bilete av aborterte foster og babyar, som er hengt i sine eigne tarmar.

Rosenborg meiner det er viktig at fleire rapporterer. Det kan ein enkelt gjere via Kripos si tips-side for rasistiske ytringar på nett.

Der kan ein senda inn nettsider, IP-adresser og skjermdump av trugande eller hatefulle ytringar.

Å rapportera dette er ifølgje Rosenborg viktig, både for at politiet skal få kjennskap til omfanget av problemet, men òg fordi ein ikkje veit kva andre opplysningar politiet sit på om desse personane.

Politiet på Facebook
- Ytringsfridomen i Noreg er vid, så det skal mykje til for at ei ytring er straffbar, men dette er det politiets jobb å vurdera, skriv presseansvarleg i Kripos Ida Dahl Nilssen i ein e-post til Framtida.

Ho oppmodar alle som meiner seg utsett for straffbare forhold eller som oppdagar noko dei meiner er straffbart, til å ta kontakt med politiet.

Politiet har den siste tida auka sin innsats på nett. I fjor haust kom Facebook-gruppa «Politiets nettpatrulje- Kripos», som jobbar førebyggande. Dei deler informasjon om kva som er lov og ikkje lov på internett og går i aktiv dialog med andre brukarar om desse grensene.

I fjor fekk Kripos inn 165 tips om rasistiske ytringar på nett. Så langt i år har dei fått inn 80 tips i same kategori.

Slike ytringar kjem inn under straffelovas § 185 og kan straffast med bot eller fengsel i inntil tre år.

Kripos gjer innleiande undersøkingar for å finne ut om ytringa er straffbar, før dei eventuelt sender det vidare til politidistrikta.

Smaklaust, men lovleg
Kripos har ikkje tal på kor mange som vert straffa, sidan det er lokalt politi som handhevar sakene.

- Det er nok ofte slik at både smaklause og støytande ytringar, likevel er fullt ut lovlege å kome med. Politiet må halde seg til det lovgjevarane har definert som straffbart, understrekar Nilssen.

Ho fortel at den auka nettinnsatsen har ført til at fleire tipsar om hatefulle ytringar på nett.

- Av det me får inn gjennom tipstenesta tips.kripos.no ser me at det i nokre periodar er ein ganske hissig og sint stemning i forskjellige fora på nettet. Me ser med uro på korleis dette debattklimaet forsterkar seg sjølv, og potensielt bidreg til både straffbare ytringar, trugslar og i siste instans òg valdelige handlingar, avsluttar Nilssen.

Kommentarstopp
Fleire nettaviser har i det siste avgjort å stengje kommentarfelta sine, fordi det skapar meir hat og hets enn sakleg debatt.

Nettavisen, som Rosenborg bloggar for, har innført ei ordning der brukarane må registrere seg med mobiltelefonen sin, slik vert det vanskelegare å opprette nye brukarar, dersom ein vert utestengt for sine kommentarfeltytringar.

Nyheitsredaktør Erik Stephansen fortel at dei etter berre nokre månadar opplever ein positiv effekt.

- Me har hatt ein teori om at det er 50-100 nettroll, som har mellom 30 og 50 kontoar, som dei bruker til å terrorisere medie-Noreg. Me har utestengt eit titals brukarar. Forskjellen no er at mykje av sjikanen er vekke og me får fleire vanlege tilbakemeldingar, seier Stephansen, som forklarar at målet er å oppnå meir fagleg debatt og ueinigheit i kommentarfelt ? eit debattklima som gjer at vanlege brukarar vågar å ytra seg.

Fram i lyset
Pedagogen Rosenborg trur på opplysning og utdanning, og vert stadig overraska over kor lite folk veit om situasjonen.

- Det forbausar meg litt at folk framleis vert overraska når eg deler ein kommentar der nokon skriv at eg «fortener å bli voldtatt så hardt i munnen av negerpikk at tennene mine fell ut», seier Rosenborg oppgitt.

Ho ynskjer seg eit betre debattklima på nett og er overtydd om at straffeforfølging og opplysning, er betre tiltak enn å moderera, sensurera eller hengja ut nettroll.


Takk for at akkurat du leste innlegget mitt. Følg Kommentarfeltet på Facebook for innlegg rett inn i feeden. 

Følg meg på Instagram her! 

121 kommentarer

Alexander G. Rubio

06.03.2016 kl.13:58

Først må det sies at det ikke går å forsvare slike kommentarer.

Men det begynner nå å snike seg inn en mistanke om at Frøken Winsenes Rosenborg etterhvert, mer eller mindre bevisst, aktivt fisker etter personangrep, for deretter å høylytt påkalle omverdenens medynk og oppmerksomhet.

Det paradoksale er at hun dermed ligger langt nærmere den egentlige definisjonen av et såkalt internett-troll ( https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_troll ) enn de hun provoserer og raljerer mot.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.14:43

Alexander G. Rubio: Gud så trøttende disse beskyldningene er. Nei. Jeg fisker ikke. Jeg skriver om ting som engasjerer meg på en måte som engasjerer og provoserer andre. Ingen skriver noe på sosiale medier eller i medier generelt uten den hensikt at folk skal lese det. Det er stor forskjell å skrive for at folk skal lese om viktige temaer og å uttrykke kontroversielle holdninger utelukkende for å provosere.

Stygt å lyve

06.03.2016 kl.13:58

Men det du skriver er jo løgn!

Jeg husker godt det innlegget dit. Ok, et fåtall kommentarer gikk over grensen. Men nesten all tilbakemelding var saklig og kritisk!

Skal du være med i debatten må du tåle at folk er uenig med deg!

(og nei, jeg mener selvsagt ikke at du eller andre som har et annet politisk synspunkt enn meg fortjener å bli voldtatt, steinet etc etc)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.14:40

Stygt å lyve: anbefaler deg å ta en ny titt!

Petter

06.03.2016 kl.15:09

Så patetisk du er!

Du elsker å provosere, for så å spille offer for å få medynk fra sosialistvennene dine.

Om du ikke tåler kommentarene du får så anbefaler jeg at du heller blogger for venstreekstreme Dagbladet, der vil du møte større forståelse blandt leserne.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.15:18

Petter: du beviser mye av poenget med å starte kommentaren din som du gjør. Takk :)

Ingen skal trenge å motta dritt som resultat av det å ytre seg.

Stygt å lyve

06.03.2016 kl.15:14

Fra intervjuet:

"Kva går igjen i kommentarane du får?

- At eg fortener å bli voldtatt av innvandrarar. Gjerne gruppevoldtatt av somaliarar. At eg «lyster etter arabarpikk». Er landssviker. At eg er uintelligent og dum. Det er ein typisk hersketeknikk, seier Rosenborg, som òg har vorte kalla eit «feministisk nek»."

-----

Ja, da har jeg tatt en ny kikk og kan ikke se at dette er kommentarer som går igjen. Det finnes enkelte stygge kommentarer, men de utgjør en svært liten andel.

De fleste gir saklig og kritisk tilbakemelding.

Så min påstand er at du overdriver noe jævlig i dette intervjuet og tar på deg en offerrolle som du ikke fortjener.

Det virker på meg som du er en typisk Rødt eller SV-velger. Nesten ingen stemmer på disse småpartiene. Da er det ikke rart du får mye motbør når du blogger.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.15:31

Stygt å lyve: for å svare kort: med at kommenterer som dette går igjen så mener at dette er en form for retorikk jeg ofte møter. De kommer ofte fra de samme ip-adressene og under innlegg som på ingen måte handler om innvandring eller noe som gjør kommentarene relevante. Vedr antall: om en av hundre kommentatorer er som de jeg viser til så er det en for mange.

Heidi Østrem

06.03.2016 kl.15:32

Ingen skal på noe tidspunkt motta kommentarer tilsvarende de det vises til!

....

06.03.2016 kl.15:39

Dustekvinne.

Ivar M

06.03.2016 kl.15:44

Samme folk som skriver dette, snur seg nok rundt og støtter SoO i å "hindre voldtekt"!

Dobbeltmoral i beste fall... Stygge og kriminelle kommentarer i neste

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.16:08

Ivar M: det er så klassisk og elegant. Elsker det.

Virkeligheten er noe dritt.

06.03.2016 kl.15:55

DU skriver ganske mye tull og vås som fremkaller slike kommentarer. Hadde du og andre bloggere som Sophie-Elise ikke brukt blogger-makten deres til å spre ting som innvandrings-liberalisme uten å være klar på konsekvensene, så hadde dere heller ikke mottatt så mye hat som dere gjør. Det store poenget er... Skal man diskutere så kontroversielle ting så bør man kunne sin sak og belyse det grundig istedenfor å skrive noe som kan tydes i korthet som dette " Jeg er enig med manifest analyses meninger"....

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.16:08

Virkeligheten er noe dritt.: hva tull og fjas mener du jeg skriver kan rettferdiggjøre (eller fremkalle) slike relasjoner? Nå har jeg en ganske annerledes enn SE så jeg forstår ikke helt parsellene du prøver å trekke her?

Jeg skriver en blogg med personlige refleksjoner rundt temaer jeg er opptatt av. Refleksjoner. Ikke gravende journalistikk eller faglitteratur.

Hvis bloggere plager seg sånn: hvorfor leser du? Alle blogginnlegg hos NA er merket med "BLOGG" eller hva? Du står fritt til å klikke deg inn hvor du vil. Takk for at du klikket deg inn til meg altså, det er digg med trafikk!

06.03.2016 kl.15:58

Stakkars bloggeier.. Hva du gjør for å få oppmerksomhet er ikke lite :-) Håper du skjønner at du oppnår ikke å bli tatt seriøst på denne måten, det hele blir bare latterlig vet du.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.16:04

Anonym: hei. Vennligst pek på hva jeg gjør som jeg bør forstå at jeg ikke skal tas seriøst. Syns vel kommentaren din (som er signert med "anonym" er hakket mer latterlig :)

Stygt å lyve

06.03.2016 kl.16:02

Jeg er enig at ingen skal hetses. Jeg synes riktignok de fleste innleggene dine er lite faktabaserte, bærer preg av ukvalifisert synsing, svært lite nyanserte (enten er man "snill" eller "slem"). Det hjelper selvsagt ikke på at dine politiske syn kun støttes av en liten andel av befolkningen (Rødt og SV-velgere?). Samtidig har du en skråsikker tone ("jeg vet best"). Resultatet er at man som leser blir irritert eller oppgitt. Dessverre medfører det at noen få personer overreagerer og skriver stygge ting.

Ja, i et ideelt samfunn bør man kunne skrive hva man mener uten å bli kalt stygge ting. I et ideelt samfunn burde man også kunne gå naken gjennom gatene i Mogadishu uten å bli ranet og voldtatt. Dessverre lever vi ikke i et ideelt samfunn. Om det blir for belastende får du heller slutte å blogge. Tenk på Hege Storhaug som må leve i skjul fra "antirasister" fordi hun kjemper for kvinner i muslimske miljøer. Eller tenk på Mette Hanekamhaug som ble hetset i sangene til Karpe Diem bare fordi hun tilhørte et "ondskapsfullt" part (FrP). Mange har det verre enn deg, uten at jeg påstår at det rettferdiggjør at du skal få stygge kommentarer.

Haha

06.03.2016 kl.16:08

Så det du sier er at så lenge de kvinnelige bloggerne ikke sprer "innvandrings-liberalisme" så vil de ikke motta hat. Kvinner skal kontrolleres her altså på samme måte som i de verste muslimske regimene. Dersom en "innvandringsliberal" ytrer seg "feilaktig"(alt som ikke understøttes av pegida, Listhaug og Document.no er en konspiratorie for den vestlige verdens undergang) så skal personen hetses til tie.

Skjønner ikke at folk ikke skjønner hvor latterlige de er.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.16:09

Haha: spot on!

Andreas

06.03.2016 kl.16:12

Jeg er et nett troll og har vert det siden vi fikk modem i huset for 20 år siden, men har aldri trakasert noen. Når ble ordet å trolle negativt, hvorfor tok dere mitt kjære navn, å kaller rasshøl for det? mvh andreas

Virkeligheten er noe dritt.

06.03.2016 kl.16:13

Jeg svarer på bloggen din fordi jeg har tro på at mennesket kan endre seg. DU forstår nok innerst inne veldig godt selv at synsingen din rundt innvandring ikke stemmer særlig godt med virkeligheten.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.16:25

Virkeligheten er noe dritt.: vel. Nå har jeg ikke for vane å komme med påstander uten å vise til kilder. Og egne refleksjoner er ikke ulovlig. Anbefaler å prøve det. Jeg har også tro på endring og har ikke gitt (deg) opp enda <3

Virkeligheten er noe dritt.

06.03.2016 kl.16:19

Haha: Det har jeg ikke sagt. Slutt å ilegge meg meninger. Men det er jo gjerne sånn på ytterste venstre at dere må ilegge folk meninger for å skape falske fiendebilder. Jeg forklarer rett og slett bare hva jeg selv antar er grunnlaget for hatet hun hevder å motta. Det er i og for seg ikke bare kvinner som sprer innvandrings-liberalisme heller. Jeg sier heller ikke at det er riktig å spre hat. Men konsekvensene av det folk som henne skriver kan by på så store konsekvenser her i landet at endel folk sannsynligvis ikke ser noen annen utvei enn å angripe på bloggen.

Rosamiza

06.03.2016 kl.16:29

Så mye hersketeknikker som er ute og går. Skal vi feminister på venstresiden nektes å uttale oss? Gjelder ikke ytringsfriheten for oss også uten at vi skal bli skjelt ut og truet? Patetisk! Skjerp dere !

Frank

06.03.2016 kl.16:49

Stygt å kalle folk latterlige!!! NÅ MÅ DU SKJERPE DEG! Og det er bare ETT eksempel fra stygg språkbruk fra deg selv! EN SLIK KOMMENTAR ER EN FOR MYE!!!

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.17:07

Frank: Så det å kalle noe en annen for latterlig er sidestilt med å ønske noen voldtatt? Ok. God bedring til deg.

Jens stoltenberg

06.03.2016 kl.17:11

Vel, når en jødisk kvinne lager debatt der hun forsvarer å åpne grensene for nazi-muslimer må hun nesten regne med at hun tråkker de fleste på tærne.

Og denne evige sutringen etterpå viser bare at hun melker denne kua for hva det er verdt.

Når jøder forsvarer muslimer blir det like dumtsomom du skulle forsvare en invasjon av nazister... Du kan prøve det å se hvor mye sympati du får etterpå...

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.17:17

Jens stoltenberg: for en totalt hodeløs kommentar. God bedring.

jens stoltenberg

06.03.2016 kl.17:24

Lykke til videre med sympati sankingen din.

Er dette for å få flere lesere og dermed utvide reklameintektene på bloggen?

Er det en ting ditt folk har vært dyktige på så er det jo økonomi :) Det er faktisk det eneste komplimentet du fortjener :) god bedring

Anne Grethe

06.03.2016 kl.17:36

Sorry Linn Rosenborg, men det å skrive provoserende tekster for så å klage på negative tilbakemeldinger blir for dumt.

Patetisk å klage i media. Lær av andre meningsytrere

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.17:45

Anne Grethe: virkelig? Er det å skrive om saker som engasjerer meg det samme som å skrive provoserende tekster? Og klager jeg? Nei, jeg retter søkelys på noe mange meningsytrere (og særlig kvinner) kjenner seg igjen i. Det som er patetisk er å henge i dette kommentarfeltet når du syns jeg er så teit.

Nepse

06.03.2016 kl.17:49

Du fisker jo etter hets virker det som lol, og hets går begge veier så du kan få bot også :)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.17:49

Nepse: Hvor fisker jeg etter hets ved å sette søkelys på noe mange som ytrer seg opplever? Lykke til med å finne et eneste sted hvor jeg hetser noen.

jens stoltenberg

06.03.2016 kl.17:49

Linn Rosenborg er pro-islam

Islam er pro-pedofili

Islam er pro-vold

Islam er pro-terror

Så finner hun det rart at folk reagerer :p

Anne Grethe

06.03.2016 kl.17:54

Du skriver om saker som engasjerer deg - men du fremstiller det på en elendig og provoserende måte.

Kanskje du mangler empati; evnen til å se ting fra andres synspunkter?

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.18:02

Anne Grethe: Eventuelt er du som trenger noen lesebriller. Jeg kjenner meg på ingen måte igjen i beskrivelsene dine, og vil gjerne be deg (igjen) om å vise til direkte sitater og uttalelser jeg har kommet med som kan gi kritikken din noen som helst legitimitet. Kan du ikke det så er denne "samtalen" over for meg. Men for all del - fortsett å klikke deg inn for å komme med usaklige spydigheter - jeg liker trafikken det medbringer!

Christopher Walker

06.03.2016 kl.17:57

Jaja du styrer på, Linn?

Hvor mange bøter har du fått hittil? Sender jeg deg faktura eller ?

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.17:59

Christopher Walker: Hvis du kan finne et eneste sted som hvor jeg hetser noen som anmeld i vei.

Christopher Walker

06.03.2016 kl.18:29

Mmm whatever. Tar meg ikke så nær av det

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.18:39

Christopher Walker: Du fant ingenting nei? Lett å være sleivete inntil man blir bedt om å vise til direkte sitater. Ha en fin kveld, kjære.

Anne Grethe

06.03.2016 kl.18:44

Du fremstiller det som om "folk flest" ønsker at du skal bli voldtatt. Du vet (eller burde vite) at dette ikke stemmer, men dy fremstiller deg som offer i media.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.19:12

Anne Grethe: nei det gjør jeg slettes ikke. Jeg viser til konkrete eksempler, noe du fortsatt ikke klarer å gjøre.

Here we go again

06.03.2016 kl.18:56

Samme hakket i plata.

Du får gi en flott organisasjon en del tusenlapper med det trolleriet og hatske kommentarene du har hostet opp i løpet av de siste ukene. Dobbeltmoralismen lenge leve.Hvorfor du ikke tør ta opp saker som omhandler hva muslimer driver med er spenstig og viser at du og Lars Gule sikkert sitter sammen på en cafè på Frogner og pønkser ut mer tull og tøys dere kan skrive for deretter skape eller finne trolling. Lavmål kaller jeg slikt.

Men synd at du ikke engasjerer deg i kampen for at muslimske kvinner skal slippe gå med heldekkende plagg fordi muslimske menn blir så hinsides kåte av å se hud og hår selv på unger.Eller denne saken her som burde engasjert deg------->http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Reagerer-sterkt-pa-den-hoye-andelen-voldsutovere-med-innvandrerbakgrunn-8382232.html

Men når agendaen er og lage dårlige blogger uten saklighet og substans men heller over til og bli direkte latterlige så er et for meg en gåte at nettavisen lar deg spy ut tullet ditt gang etter gang....

Ja jeg vet du vil komme med ett eller annet flåsete svar og det bare viser at du er en flåste person. Jeg er glad jeg hverken kjenner eller har i min vennekrets...

Anne Grethe

06.03.2016 kl.19:29

Du påstår i intervjuet at det går igjen i kommentarene du får at du fortjener å bli voldtatt. Kan ikke se at det stemmer

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.19:31

Anne Grethe: Neivel. Da anbefaler jeg lesekurs. Ha en fin kveld.

hårsår

06.03.2016 kl.19:32

Ser man bort ifra grov hets (jfr "fortjener å bli voldtatt" osv. synes jeg du virker veldig hårsår. Slitsomt hårsår. Greit nok det.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.20:16

hårsår: deg om det.

Anne Grethe

06.03.2016 kl.19:45

"Går igjen" betyr mer en to, at det er en systematisk tilbakemelding :-)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.20:15

Anne Grethe: og det er mange, mange flere enn to. Takk dor belæringen dog. Jeg gidder i fullt alvor ikke å diskutere med deg mer. Det er nok av innlegg på bloggen min som bekrefter hva jeg sier. Knock yourself out.

o.m

06.03.2016 kl.19:48

Noe som muligens bidrar til personangrep på deg er at du aldri svarer når noen kommer med kritikk som faktisk er saklig.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.20:16

o.m: gjør jeg aldri det? Ok. Og om det hadde vært tilfelle: du mener det rettferdiggjør personangrep og hets. Interessant holdning.

Stygt å lyve

06.03.2016 kl.20:26

Jeg får følelsen av at Linn Rosenborg er oppgitt av lesere som ikke forstår henne.

"Ja, men jeg er jo en snill person. Jeg støtter jo kvinnekamp og er imot rasisme. Jeg fordømmer jo hat og er for miljøvern. Hvorfor er dere så slemme med meg?"

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.20:28

Stygt å lyve: Nope. Blir oppgitt over lesere som
Ikke engang gidder å lese/prøve å forstå men som er mer ute etter å spre agg. Som denne kommentaren. Hva er den godt for? Hvordan er den relevant for innlegget? Er den et fornuftig bidrar til debatten? Hva er hensikten bak den, annet enn å peke nese? Sånt blir jeg oppgitt av.

Stygt å lyve

06.03.2016 kl.20:51

Jeg prøver å forstå meg på deg, det er alt. Hvorfor du motiveres til å skrive innlegg om såkalt netthets. Hvorfor du ikke takler at andre kommer med kritiske bemerkninger til dine "analyser".

Du virker, som andre har påpekt, veldig hårsår.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.21:10

Stygt å lyve: jeg utdyper mye av det du spør om i flere innlegg. Jeg motiveres av at jeg mener dette er et problem i nettdebatter og jeg mener at kvinner utsettes for en annen type hets enn menn. Jeg takler kritikk helt fint. Jeg er ikke hårsår. Hvorfor jeg ikke svarer på alt har jeg også svart på mange ganger :)

Per Jensen

06.03.2016 kl.20:54

En person finner ut at , i dette tilfellet en kvinne, hun vil skrive blogg. En blogg er en meningsytring som vil tiltrekke seg andre meninger da det finnes et kommentarfelt til den aktuelle ytringen.Det er flott med en frisk og rensende god debatt, det jeg ikke skjønner er personangrep mot mennesket som har meningen.Å angripe saken er greit, men hvorfor på død å liv angripe personen som har ytret seg. Det er mye jeg ikke er enig i om hva frøken, eller fru, aner ikke Rosenborg skriver, men det betyr ikke at jeg skal bruke energi på nærmest hate denne personen og skrive hva man mener om mennesket. Dette er ingen debatt, det vitner om personangrep fra mennesker som så hederlig roper på ytringsfrihet når det smeller andre steder i Europa, som også er et personangrep på menneskets frihet til ¨ytre seg.

Til Fru/Frøken Rosenborg, enig er jeg ikke men respekterer det du mener som menneske, ha en fortsatt fin søndag.

Nei folkens, jeg gidder ikke å svare dere viss dere skulle finne på å hate meg også.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.21:11

Per Jensen: tusen takk! Og det er Frk. :)

Per Jensen

06.03.2016 kl.20:55

En person finner ut at , i dette tilfellet en kvinne, hun vil skrive blogg. En blogg er en meningsytring som vil tiltrekke seg andre meninger da det finnes et kommentarfelt til den aktuelle ytringen.Det er flott med en friskt og rensende med en god debatt, det jeg ikke skjønner er personangrep mot mennesket som har meningen.Å angripe saken er greit, men hvorfor på død å liv angripe personen som har ytret seg. Det er mye jeg ikke er enig i om hva frøken, eller fru, aner ikke Rosenborg skriver, men det betyr ikke at jeg skal bruke energi på nærmest hate denne personen og skrive hva man mener om mennesket. Dette er ingen debatt, det vitner om personangrep fra mennesker som så hederlig roper på ytringsfrihet når det smeller andre steder i Europa, som også er et personangrep på menneskets frihet til ¨ytre seg.

Til Fru/Frøken Rosenborg, enig er jeg ikke men respekterer det du mener som menneske, ha en fortsatt fin søndag.

Nei folkens, jeg gidder ikke å svare dere viss dere skulle finne på å hate meg også.

Oppgitt

06.03.2016 kl.21:18

Nok en venstreekstrem Quisling som sutrer over at folk ikke deler hennes våte drøm om Eurabia og Norgistan. Driver Blitz masseproduksjon av disse hjernedøde svikerne?

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.21:19

Oppgitt: elegant. Fint navn btw.

H.H

06.03.2016 kl.21:28

Hei Linn,

flott at du orker å ha denne bloggen. Selv fikk jeg beskjed av NAV at om jeg ville ha jobb måtte jeg slutte å være meg selv, det var så provoserende for kollegaer. Å gjemme seg selv for at andre ikke skal bli provosert er ikke lett. Men jobb ville jeg ha, for ikke har jeg brukt flere år og penger på en lang utdannelse bare for å ha det gøy. Da jeg endelig fikk jobb, selv om det var pendling fra familien var jeg kjempe glad. Tenkte at kollegaene ville nok se litt anderledes på det enn NAV, at å være meg selv, nok var det beste tross alt. Da fabrikksjefen sa til meg i lunsjen at jeg burde bli tjoret fast og tatt hardt av ham og en kollega for å være så nesevis. Da en annen ansatt møtte meg med nazihilsen, viste jeg at gav jeg beskjed ville jeg bare bli møtt med at jeg ikke hadde klart å være normal nok og vært provoserende.

Til dere som hevder at Muslimene er den eneste trusselen mot norske jøder, keep dreaming.

Linn, jeg kan ikke klare å stoppe alle de som ikke klarer å stoppe å hetse deg. Men jeg kan sende deg en digital klem og si at du er god nok akkurat som du er, å følge deg og se deg lykkes gjør meg virkelig glad!

Alt godt : )

06.03.2016 kl.22:04

Oh my.. Her var det mange idioter i kommentar feltet, med "buhu, jeg har for liten tiss syndrom"! Ta en operasjon istedenfor for å hetse jøder, kvinner og muslimer.

Jon

06.03.2016 kl.22:18

Hei igjen Linn.

Med tanke på vår utveksling av synspunkter fra i går synes jeg å finne et mønster i blogg-greia di.

1. Du mener noe fritt i Øst og Vest i en svært provoserende tone.

2. Et stort antall reagerer og noen få meningsfeller er helt enige med deg.

3. Du blir snurt, og mener de som imøtegår deg er dumme og uforstående. Du fornærmer dem og er litt frekk, men hovedbudskapet er. De er mindre intelligente. "Avslutnin: god bedring"

( tror du stjal den av meg)

4. Du småpolemiserer med de som er enige med deg, og dere trøster hverandre.

5. Du ignorerer de "dumme".

6.Du blir venner med noen igjen (feks meg)

Litt kjedelig oppskrift eller..? Hva med litt mer diskusjon på sak ...

Og litt mere smil:-)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.22:23

Jon: Jon. Jeg mener veldig lite i øst og vest. Det meste mener jeg akkurat her i Oslo. Jeg blir ikke snurt men responderer med nedlatenhet når jeg mottar det. "God bedring" tror jeg er brukt før du skrev det. De gangene jeg tar den tonen er jeg rett og slett møkk lei en viss form for kommentarer, gjerne fra samme ip-adresse signert med forskjellig navn. Folk som holder på sånn fortjener et "god bedring".

Jeg diskuterer masse jeg. Og her er ingen oppskrift.

Uansett: morsomt resonnert :)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.22:24

Jon: men vet du! Jeg kan helt sikkert bli bedre på å følge opp kommentarer.

nicolai

06.03.2016 kl.22:20

Du svarer som Lars Gule I kommentarfeltet. Hadde du kalt noen for en Fusentast hadde det ikke gått an å skille dere.

Jon

06.03.2016 kl.22:25

Det andre bildet var forøvrig bedre :-)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.22:27

Jon: hahah! Godt du følger med! Du får følge meg på instagram da vet du. Noe for enhver smak der.

Jon

06.03.2016 kl.22:30

Vi kan alle bli bedre. Er forøvrig enig med deg at man bør skille mellom friske utsagn, og hatefulle voldsladede utbrudd som jeg ser noen kommer med. Det et simpelthen bare dårlig folkeskikk, og virker i hovedsak mot dem som kommer med disse tøvete utbruddene.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.22:42

Jon: ok. Nå som vi spiller ball her (jeg er forøvrig ræva i ballspill).

Se for deg dette: på tross av hva mange hevder så mottar jeg i hovedsak nedlatende og usaklige kommentarer som går på meg som person. Da mener jeg her på bloggen, på Facebook, på meld og så videre (jeg hadde f.eks null behov for skjult tlfnr før jeg begynte å skrive om rasisme og feminisme).

Folk som, anonymt, kun er ute etter å spre kvalm ved å f.eks påpeke at jeg er jødisk uten at det er relevant på noen som helst måte. Folk som skriker opp om at jeg benytter meg av hersketeknikker og selv hetser andre uten at de noengang klarer å vise til hvor jeg gjør dette. Folk som, helt åpenbart, ikke leser innleggende men som følger innlegg etter innlegg kun for å kommentere shit fra samme ip-adresse og med 10 forskjellige nics.

Hadde du brukt masse energi på å lete frem det saklige blant alle usaklighetene? Og det at mange skriver "ingen forventer hets, MEN!" beviser bare poenget. Nei. Ingen fortjener hets som resultatet av å ytre seg. Jeg har aldri hengt ut noen, jeg er ikke usaklig eller ekkel, jeg er rett og slett bare en meningsmotstander og jeg er drittlei av å måtte forvare meg som person fremfor å diskutere sak. Punktum.

Jeg har hatt mange gode og saklige diskusjoner på PM med folk som er veldig uenig med meg, og som jeg er veldig uenig med (blant annet medlemmer av Soldiers of Odin og Pegida). Den tonen som ofte dominere kommentarfeltet gjør at jeg ikke gidder. Sånn er det bare. Dessverre.

Men! Snart får jeg nytt kommentar-system som gjør det vanskeligere å kommentere anonymt. Regner med at det løfter debatten noen hakk :)

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.22:44

Jon: ps: eksempel på kommentar - "-pass på.løssluppen livsstil fører ofte med seg ekle sjukiser i fitta." Ble nettopp postet under mitt forrige innlegget (manne-innlegget). Hvordan svare saklig på det?! Du må gjerne diskutere med det der, men jeg gidder ikke.

Belsebub

06.03.2016 kl.22:58

Kan ikke straffe folk for å være idioter.

Linn W. Rosenborg

06.03.2016 kl.23:03

Belsebub: det har du rett i. Men lovverket åpner for å straffe idioter som ytrer seg diskriminerende and so on.

erik

06.03.2016 kl.23:51

Spørsmålet er hvorfor staten skal få penger når noen blir utsatt for såkalt netthets? Burde ikke de kronene heller gå til den som blir utsatt for sjikanen?

Jon

07.03.2016 kl.00:07

Kommentarer som du nevner er bare ikke noe å bruke tid på. Men den som skal være med på leken, må tåle steken..

Mao drit i tulleinnlegg og bruk tid på de det er interessant å diskutere med. Ikke bland straff og bot inn i diskusjoner på blogger, med mindre de er helt ekstreme. De straffer seg selv ved å være idioter..

Men skjønner du kan bli frustrert av noen av eksemplene.

Og kanskje roe litt ned selv ...:-)?

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.07:42

Jon: Jon: hva skal jeg roe ned? Seriøst. Hvor i alle dager er jeg så himla provoserende som mange skal ha det til?

Eksempler fra etter jeg la meg i går:

Signert "ler av deg":

"Er det mulig å ha så lite greie på hva man snakker om og allikevel få lov til å få det på "trykk". Om du hadde hatt LITT peiling på det du uttalte deg om, eller hadde tatt deg LITT tid til reasearch hadde du vist at alle kan bytte til en falsk IP på sekunder. Eller på annen måte skjule sin identitet/opptre med falsk identitet på nett. Grunnen til at du får mye hets er at du fisker etter det. Og at fol synes du er ganske ufordragelig. Å nei, nå netthetset jeg deg sikkert I dine øyne. Beklager det. Men du la litt opp til det selv"

Signert "haha"

"Neimen, ble det for kjedelig å ligge i bunn og ikke ha lesere? Du må være blogg-Norges flinkeste med troll-bites :) Er vel klikkhore det kalles.. Du kjører et fast mønster, når det blir stille og folk ikke gidder lese hverdagslige innlegg , og seertallene er i bunn.. DA kommer det alltid provoserende innlegg for å trigge lesere. Super overskrift dette, folk klikker seg inn og du får gode inntekter og fjeset på trykk denne uken også. På topplisten igjen og alt bare velstand. Gratulerer!!"

Signert "oppgitt":

"Nok en venstreekstrem Quisling som sutrer over at folk ikke deler hennes våte drøm om Eurabia og Norgistan. Driver Blitz masseproduksjon av disse hjernedøde svikerne?"

Hva er dette for salighet? Hvordan er dette relevant for hva innlegger dreier deg om? Virkelig! I akkurat dette innlegget forteller jeg om et intervju vedrørende et usunt debattklima på nett. Hvor mange av kommentarene har handlet om det, og ikke om meg som person?

Og nei. Jeg syns ikke man skal drite i tulleinnlegg (som du kaller det). Det er akkurat en slik retorikk som dominerer på nett. De jeg nå sikter til er ikke ulovlige, men de klarer pokker meg å ødelegge debatten. Forslag: hva med at dere som er intr i en saklig debatt tar det opp med dem som ødelegger mulighetene for det?

Og jeg spør igjen?! Hva skriver jeg som er så sjukt provoserende? Hvor og hva i alle dager skal jeg roe ned?

Jonas

07.03.2016 kl.00:31

Jeg synes det er i overkant frekt å stadig ønske folk som er uenige med deg "god bedring". Litt arrogant og bbedrevitende synes jeg du er. Det du blogger om viser meg at du ikke burde være fullt så høy på deg selv. Lykke til med å prøve å bli et bedre menneske.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.07:25

Jonas: leste du kommentaren jeg svarte det på? Det kan være en ide :)

Hrvoje Krstic

07.03.2016 kl.00:32

Godt forslag. Men hadde myndighetene virkelig satt i gang med dette så hadde det blitt et nytt olje eventyr for norge slik tilstanden er på sosiale medier.

Ler av deg

07.03.2016 kl.00:57

Er det mulig å ha så lite greie på hva man snakker om og allikevel få lov til å få det på "trykk". Om du hadde hatt LITT peiling på det du uttalte deg om, eller hadde tatt deg LITT tid til reasearch hadde du vist at alle kan bytte til en falsk IP på sekunder. Eller på annen måte skjule sin identitet/opptre med falsk identitet på nett. Grunnen til at du får mye hets er at du fisker etter det. Og at fol synes du er ganske ufordragelig. Å nei, nå netthetset jeg deg sikkert I dine øyne. Beklager det. Men du la litt opp til det selv....

Runar Andersen

07.03.2016 kl.01:43

Jeg fatter ikke at det er så mange her som tilsynelatende synes det er greit med personangrep bare fordi noen har en sterk mening.

Personangrep er ikke greit uansett

Hvor barnslige er dere egentlige? Folkeskikken er borte?

Jeg tror imidlertid at mange av se som ler av dette ikke aner hvordan det er, skjult bak sin anonymitet.

Angående Nettavisen så er jeg enig at det har blitt bedre der. Fungsjonaliteten har gått ned, men seriøsiteten har gått opp. Nå snakkes det blant annet ikke innvandring i samtlige kommentarfelt...

Men som jeg bruker å si i kommentarfeltet når jeg mottar personangrep:

"Hvis du ikke har andre saklige motargument enn Personangrep, så må jeg bare takke for komplimentet."

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.09:32

Runar Andersen: Hei, og takk for kommentaren din. Jeg er enig med deg i at det er for enkelt å skjule seg bak at pseudonym. Tror du det kan bidra til å heve debatten om man ikke kan kommentere anonymt i vilden sky? Vil man kanskje gå noen ekstra runder med seg selv? Jeg liker å tro ja, men samtidig så ser vi jo at mange kommenterer med fullt navn og bilde på fb.

Bra setning - den låner jeg heretter!

Haha

07.03.2016 kl.02:01

Neimen, ble det for kjedelig å ligge i bunn og ikke ha lesere? Du må være blogg-Norges flinkeste med troll-bites :) Er vel klikkhore det kalles.. Du kjører et fast mønster, når det blir stille og folk ikke gidder lese hverdagslige innlegg , og seertallene er i bunn.. DA kommer det alltid provoserende innlegg for å trigge lesere. Super overskrift dette, folk klikker seg inn og du får gode inntekter og fjeset på trykk denne uken også. På topplisten igjen og alt bare velstand. Gratulerer!!

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.07:28

Haha: hva i innlegget mitt fant du provoserende? Jeg belyser et tema - folk klikker og kaller meg blant annet klikkhore. Takk for å bekrefte mye av det jeg tar opp.

Magnus

07.03.2016 kl.03:39

Javel, hvem skal bestemme hva som er netthets?

Når det gjelder trusler om vold,voldtekt og drap osv er vel dette allerede dekket av loven?

Hvem skal drive dette holdnings arbeidet du snakker om?

Skal du og dine meningsfeller bestemme hva som er lov å si tenke å mene i dette landet? Jeg ville selfølgelig aldri snakket til folk på en så vulgær måte som enkelte gjør, men det bør ikke være ulovlig. Høres ut som en masse bortkastede resurser.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.07:27

Magnus: ja det er dekket av loven men straffeforfølges svært sjelden.

Ivar M

07.03.2016 kl.07:30

Det er noen hjernedøde nett-troll som bare MÅ slenge med leppa (i overført betydning) og slenge noen meldinger din vei.

De har det selvfølgelig ikkje så spesielt bra i egen tilværese, men syns at dei får det littegranne bedre ved å hetse noen andre, istedetfor å holde kjeft, og jobbe med sine egen problem...

God bedring

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.08:26

Ivar M: jeg skulle virkelig ønske vi kunne løfte debatten noen hakk. Samtidig så beviser dette bare hva jeg vil frem til ved å fokusere på det usunne debattklimaet på nett.

Ståle

07.03.2016 kl.08:20

Trakassering ødelegger for begge sider i en debatt.

Den som blir trakassert, slipper å forsvare svake påstander, fordi alt fokuset dreies over på trakasseringen.

De som i utgangspunktet er enige i at det opprinnelige utsagnet var feil, når enten ikke gjennom, eller de gidder ikke på grunn av det lave nivået på diskusjonene, eller de vil ikke fordi de ikke vil bli satt i samme bås som nett-hetserne.

I tillegg vil debattanten ofte vurdere trakasserende innlegg som et tegn på at hun faktisk har rett. For hvem skifter over til samme standpunkt som folk som ønsker all verdens død og pine over en?

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.08:24

Ståle: veldig viktig og god kommentar! Takk! Les gjerne mitt siste svar til Jon hvor jeg sier noe av det samme, om enn noe mer hissig (en del av en lengre debatt).

Marius

07.03.2016 kl.09:00

Uenig, en en nedlatende kommentar er innenfor ytringsfriheten, men det er ingen som sier at de ikke vill få følger selv om det ikke er strafferettslige.

vi i norge har friere ytringsfrihet enn flere europeiske land som tyskland og frankrike. Alikevell mesunner jeg Amerika som har absolutt frihet, det er dette vi bør streve mot. Et samfunn en kan tørre å skrive det man tenker uten å måtte tenke på mulig fengseltid. Et samfunn som tåler å bli støtt.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.09:05

Marius: jeg er ikke helt enig med deg. Jeg tror veldig på økt ytringsansvar og normal folkeskikk. Si at det gjelder deg eller dine barn. Hvor går grensen for hva som er ok å si? Ønsker å at de skal voldtas? Tortureres? At de fortjener å dø? Er ytringer som dette godt for noe? Gjør de nytte for seg? Bidrar de til debatten?

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.09:22

Marius: (og jeg mener selvsagt ikke nedlatenhet er ulovlig eller utenfor ytringsfriheten)

Vigdis

07.03.2016 kl.09:26

Leste dette og lurer på hva dette er godt for ? Det var

ingen spesiell god blogg, intetsagende med primitive

ord innimellom. Hvorfor du skriver så primitivt forstår

jeg ikke. Tror du at flere leser det du skriver når du

skriver ræva og verre ? Sier mye om deg som person.

Logger ut, bortkastet tid og en smålig blogg.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.09:28

Vigdis: Hei! For en interessant kommentar! Kan du vise til noe konkret jeg skriver som du oppfatter som primitivt? Hva mener du med at jeg skriver ræva og verre og at det sier mye om meg som person? Er genuint interessert i å forstå hva du mener med dette.

07.03.2016 kl.09:32

Er det en feministisk hersketeknikk å provosere hatefulle kronikker for så å løpe til venninnene sine i media og rope "jeg blir hetset". Vi synes å ane et mønster som ikke virker tilfeldig. Det er påfallende mange kvinner som blir sagt imot - og som får oppmerksomhet i media om "jeg blir truer", "voldtekt", "sexisme". Flere får taletid av kvinner i NRK Dagsrevyen - og samtlige tilhører venstresiden.

Problemet er at vi andre som deltar ikke klarer å finne slike kommentarer. Det er tydeligvis konstruert for å provosere lovgiver. Kanskje det er på tide å straffe falske anklager hardere (kvinner slipper alltid fri). Dertil å bøtlegge provoserende media-troll, eksempelvis med 10.000 kroner i bot for å publisere hatske og provoserende kronikker.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.09:52

Anonym: Kan du utdype litt hva du mener med at dette er en hersketeknikk? Jeg opplever at "hersketeknikk" brukes litt for ofte uten at den som bruker det utviser noen god forstålese for hva det vil si. Sier ikke at det gjelder deg, men skulle likt å visst hva du baserer en slik påstand på.

Er det det at vi "løper til media" for å belyse et reelt problem i debattklima på nett som provoserer deg? Det er isåfall ganske interessant. Hvorfor reagerer du ikke på det "påfallende" antallet som forteller om denne hetsen med et "wow, jeg ante ikke at det var så ille" fremfor å (slik jeg tolker deg) subtilt påstå at vi lyver?

Hvis du ikke klarer å finne slike kommentarer så leter du ikke veldig nøye. Alle kommentarer som siteres i denne artikkelen og i mine innlegg forøvrig er hentet fra egen blogg og delinger på NA sine fb-sider.

Et par kjappe eksempler som ikke akkurat løfter debatten til et saklig nivå:

"Antar at det harde femi-nazistiske ytre, er samtlige av dere kroniske masochister med et brennende ønske om å bli voldtatt 30 ganger om dagen, som i ISIS-Syria.
Ha dere UT av landet og kom ikke tilbake, deres hat mot den hvite, europeiske mann er direkte kvalmende"

"Du, som eier denne bloggen, er noe av det mest patetiske som finnes. Mindreverdig kvinne som rett og slett ikke forstår bedre. Du er hjernevasket, du trenger å gi slipp på din feminisme-ideologi og innse fakta her. Du er så til de grader virkelighetsfjern at jeg tror helt ærlig at om du hadde blitt voldtatt av disse eksotiske mannfolkene som har et nedsatt syn på kvinner, så hadde du skyldt på etniske menn."

"Slike som deg trenger å få et kless som vekker deg. For et fjols av en kvinnfolk." (jeg aner ikke hva et kless er, men det hørtes ikke så digg ut)

"Bare pass på at du ikke støter på en gruppe fremmedkulturelle menn med "rett" syn på kvinner i Sofienbergparken en sen kveld/natt......da blir du fort DERES..."

"La nå feministene få holde på, la de bli gruppevoldtatt ranet og druknet i bur midt i karl johan , kunne virkelig ikke brydd meg mindre"

"Stakkars sinte hvite kvinne! Det hatet hun her serverer tilsier at hun har blitt voldtatt både i hodet og ræva, - og "allah" vet hvor andre steder."

vigdis

07.03.2016 kl.10:19

Hva jeg mener med at du skriver Ræva og verre, er at

du må bruke primitive ord for at folk leser det du

skriver ? Det virket simpelt. Hvorfor må kvinner skrive

som en full sjømann ? Det virker så lite feminint. Jeg

tror du bare vil provosere, slik at du tjener mest mulig.

Så jeg logger av igjen og vil ikke lese flere rosa

blogger, er faktisk bortkastet tid. Du tåler jo andres

meninger, eller ?

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.10:56

vigdis: Hei igjen. Ja jeg klarte å lese ordene ræva, verre og primitivt. Det jeg etterlyste var konkrete sitater på ting jeg har skrevet som fremprovoserer denne reaksjonen hos deg. Jeg skulle gjerne sett et eksempel på det du kaller primitive ord? Hvor skriver jeg som en full sjømann?

Jeg tåler absolutt andres meninger. Du tåler vel å få spm om å begrunne meningene dine? Eller?

Og: en rosablogg er en blogg skrevet av en realtivt ung jente som baserer innholdet på klær, sminke og så videre. Tror du skal lete lenge etter et slikt innlegg hos meg.

Kritisk

07.03.2016 kl.10:44

Vigdis - er enig i din kritikk. Denne bloggeren er i ferd med å ødelegge Nettavisen som avis. Hun opptrer som et media-troll for å tjene penger på diverse usaklig oppgulp - og når hun blir sagt imot bruker hun offerrollen som hersketeknikk. Nå vil hun og venninnene hennes på venstresiden innføre sensur av meninger og krenker ytringsfriheten. I morgen er det 8. mars og hva kan vi vente oss av diverse grusomme lidelser og "overgrep" som rammer hvite etnisk norske kvinner i et av verdens rikeste land. Du har helt rett - hun publiserer navlebeskuende simpel blogg og senker debatten til et nivå som vi aldri har sett tidligere. Et ekte media-troll som elsker å provosere og har ellers lite å fare med. Men hun har gode venninner i venstresidens media. De har bestemt at de skal skrubbe hverandres rygg og fortelle gud og hvermann hvor vondt, vanskelig og fælt de har det. Hvorfor får hun seg ikke en skikkelig jobb?

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.10:58

Kritisk: Herregud dette er da bare latterlig. Jeg svarte deg på din forrige kommentar og ba deg utdype hva du mente. Det klarte du åpenbart ikke.

Watchdog

07.03.2016 kl.11:58

Du snakker om netthets som om det er noe du ikke kan beskytte deg mot selv, og som om det er noe som du er nødt til å godta.

Det er det værste tullet jeg kan tenke meg for det er veldig enkelt. SKRU AV MASKINEN, eller BLOKKER IP adressene til de som skriver dritt om deg osv.

I ett fritt demokratisk samfunn må folk ha lov å hetse/ytre seg fritt, og det du oppfatter som hets oppfatter jeg kanskje som ironi eller lignende.

Man kan heller ikke straffe folk for det de hater noe eller noen, men vi kan straffe dem viss de handler voldelig ut fra dette hatet, og det er to helt forskjellige ting.

Det du ber om er forkastelig og anti-demokratisk ettersom du vil hindre folk som har et ulikt syn på verden eller ulike meninger om ting en det du har fra å ytre disse meningene.

Svaret i et fritt land er ganske enkelt når det kommer til det med folk som ytrer seg negativt om deg, eller andre som du bryr de g om. Skru av datamaskinen, gå bort fra de negative individene, og slutt å provoser dem!!!

Jeg hater for eksempel mange ting jeg. Jeg harer når folk smatter, jeg harer når folk røyker, og jeg harer når folk synger som ikke kan synge.

Ja man kan gå så langt som å si at jeg føler meg krenket når jeg hører noen smatte eller snakke med mat i munnen, og derfor forlanger jeg at de straffes med 1000 kriner i bot fra nå av.

Jeg hater også musikk sjangeren rapp og føler meg dypt krenket av mange rapp tekster og selve sjangeren, og mener derfor alle som rapper må bøtelegges med 1000 kroner eller fengsel opp til 3 år.

Jeg regner med du ser hvor jeg vill her for du fremstår for meg som en intelligent kvinne, som nok med en del av dine innlegg like mye er ute etter å provosere som det at du faktisk mener det du skriver.

Jeg mener ytringsfriheten er til nettopp for at man skal KUNNE KRENKE religioner, religiøse ledere, politiker og andre makt personer. Jeg mener ytringsfriheten og demokratiet er til for at man skal kunne vise sitt hat, og rope det ut i det offentlige i stede for å handle ut fra det samme hatet.

Tross alt er det bedre at man har en gjeng med tapere som står å roper ut hvem de hater på et torg en at disse sitter hjemme å hater for seg selv helt til det klikker for dem slik det gjorde for ABB.

La folk komme med hatet sitt ut i det offentlige, la dem rope det ut slik at de kan bli kvitt det. Grensen bør kun gå ved direkte oppfordring til voldelige handlinger eller oppfordringer til kriminalitet.

La islamistene skrike ut at IS er best, men sett grensen når de roper de vil drepe alle som fornærmer profeten dems.

La nazistene rope de hater jøder, men sett grensen der de oppfordrer til vold mot jøder eller der de ytrer et ønske om å utrydde andre mennesker.

La feministene skrike ut sin seksuelle frustrasjon, og la dem hate menn så mye de bare orker, men sett grensen der de sier de ser at menn som ikke underlegger seg kvinnen bør skytes osv.

La oss få et ekte demokrati hvor meninger får ytres fritt, men der oppfordringer til vold slås hardt ned på.

zena zuza

07.03.2016 kl.12:00

Oh, here we go again...

For det første: Slutt og klag på at denne BLOGGEREN skriver sine egne "navlebeskuende" meninger. Det er en jævla BLOGG for faen. Anbefaler dere og google ordet. Dere burde også slutte å klage på nettavisen, de har INGENTING med det hun skriver, bortsett fra at de eier domenet hun skriver på. Og er dere lei av å se henne på forsiden... Så slutt og klikk dere inn i på bloggen. Jo flere klikk, jo mer mediaplass får man. Men jeg tar til etterretning det ikke er særlig rom for enkel logikk hos flere av dere.

For det andre: "Ingen fortjener netthets, MEN..." NEI! Det finnes ikke noe MEN til dette. Ingen fortjener å få så til de grader usaklig dritt slengt etter seg basert på meningene side. Og til de av dere som tydeligvis har saumfart blogg og facebook for å skrive "jeg fant noen, men ikke så mange som du sutrer over". Dama har vært nødt til å skaffe seg HEMMELIG telefonnummer. Jeg tror INGEN av dere hadde vært komfortable med å få mye av denne dritten her inn på deres private telefon.

Og ser enkelte her mener at hvis man ser bort i fra den grove hetsen, så er hun hårsår. Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal tolke slikt.

For det tredje: Ser også at flere klager over at bloggeren ikke svarer på saklig kritikk. Hun er faktisk ikke pålagt å svare en sjel. Og nei, det stiller ikke saken hennes noe svakere. Dessuten, hvis du så inderlig ønsker svar på din "saklige kritikk", så anbefales det at man skriver noe som er relevant for selve innlegget. Gjerne typ at man har forstått det som står der, og unngår personhetsing. Merker meg at mye "saklig" kritikk her blir pakket inn mellom utsagn som "sånne som deg" med referanse til rødstrømper, venstresiden og jøder. Som denne idioten, "stygt å lyve", kaller vedkommende seg: "Ja, da har jeg tatt en ny kikk og kan ikke se at dette er kommentarer som går igjen. Det finnes enkelte stygge kommentarer, men de utgjør en svært liten andel. De fleste gir saklig og kritisk tilbakemelding.Så min påstand er at du overdriver noe jævlig i dette intervjuet og tar på deg en offerrolle som du ikke fortjener. Det virker på meg som du er en typisk Rødt eller SV-velger. Nesten ingen stemmer på disse småpartiene. Da er det ikke rart du får mye motbør når du blogger."

For det fjerde: Selv om Rosenborg setter finger'n på netthets, så betyr ikke det at hun tar noen form for offerrolle. Faktisk DET STIKK MOTSATTE. At hun gidder å ta i mot alle den dritten flere av dere spyr ut er faktisk ganske beundringsverdig, og jeg kan banne på at flere av dere ikke hadde vært komfortable med det samme #meg inkludert#. Dere gidder jo faen ikke kommentere HER en gang under deres egentlige navn.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.12:04

zena zuza: *setter inn dette som automatisk reply*. Takk! Puh!

Kritisk

07.03.2016 kl.12:39

Beklager - jeg skal løpe på politistasjonen og betale kr 1000 i bot for å tillate meg å hevde (som så mange andre) at din blogg ikke tilfører noe som helst av kvalitet eller nivå for Nettavisen.

for øvrig -til deg og dine jamrende medvenninner. Slenger man dobøtta i motvind risikerer man å få dritten tilbake i trynet - slik er det bare...

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.12:42

Kritisk: du klarer på en prisverdig måte å vise at du virkelig ikke har lest/forstått innlegget. Jeg er mer enn villig til å diskutere det om du kommer med en saklig kommentar.

Stygt å lyve

07.03.2016 kl.12:41

Alle bloggere får negative tilbakemeldinger, uavhengig av kjønn, religion, politisk ståsted etc.

Men det er ikke mange som går ut i media og lager en grinesak av det. Vær realistisk, det er alltid noen som er uenig med deg (spesielt om du stemmer Rødt eller SV). Nei, i en perfekt verden skal man ikke motta hets, men slik er nå ikke verden.

"If you can't stand the heat, get out of the kitchen".

Den kvinnelige FpU politikeren som ble hetset av Karpe Diem gikk ikke ut gråtende i media. Hege Storhaug klager ikke over at hun blir hetset av "antitasister". Erik Schenken fikk ødelagt livet sitt av Dagbladet.

Nei, du tåler ikke mye Linn Rosenborg.

zena zuza

07.03.2016 kl.13:23

For det femte: Også fint om folk kan slutte å sutre over at noen "løper til media". Stort sett så er det media som løper til folk for uttalelser og intervjuer.

For det sjette: "Nei, i en perfekt verden skal man ikke motta hets, men slik er nå ikke verden." Nei, verden er ikke perfekt, men det er ingen unnskyldning for at siviliserte, oppegående mennesker i Norge havner ned på et neandertalernivå av den grunn.

Kritisk

07.03.2016 kl.14:28

zena zuza - alvorlig talt. Vi ser hver bidige dag på TV og i media at kvinner spesielt på venstresiden løper til media og klager sin nød om at de blir "hetset". Senest på Dagsrevyen i går der vedkommende jamret over "hets" men kom med et hatefullt utsagn mot Sylvi Listhaug. De er jo egne regler for bruk av mobbing og hets fra venstresidens hellige disipler - og feministers usaklige angrep på menn og mannskjønnet. Vi opplever et formidabelt feministisk Krenk-O-Rama i media når noen kvinnelige skribenter mener seg "krenket" og som vanlig roper de på politi og forbud. Påfallede at så få av oss kan lese disse hatkommentarene i blogger og på FB. Er de konstruert for å få empati mon tro? Vil dere avskaffe ytringsfriheten - avskaffe demokratiet? Er det Erdogans Tyrkia som er idealet - i feministisk versjon? Nei takk, ytringsfriheten er hellig - heller noen usaklige kommentarer.

Stygt å lyve

07.03.2016 kl.14:48

Går en aktivt ut og forfekter et politisk syn som er helt virkelighetsfjernt må en bare tåle å høre det.

Bare se hvor mye tyn Miljøpartiet De Grønne får i media hver dag. Det er et ekstremistisk parti som heldigvis de fleste nordmenn tar avstand fra.

I et demokrati er det ytringsfrihet. Du må gjerne fortelle omverden ditt synspunkt, men da må du også tåle å få svar på tiltale (og nei, jeg sier ikke at dette omfatter veldig grov hets av typen voldtektstrusler)

zena zuza

07.03.2016 kl.15:00

Kritisk: Som nevnt, media løper mer etter potensielle intervjueobjekter enn det motsatte. Oftest tas ting ut fra folks egne blogger og facebooksider for å så lage en mediasak, dette betyr ikke at vedkommende selv klager til media.

Men jeg er nysgjerrig siden dette dukker opp daglig i media, kunne du gitt meg link til forrige ukes saker?

Det er ingen her som vil avskaffe ytringsfriheten, men det er vel lov å be folk om å debattere på et mer saklig nivå? Det betyr ikke at ytringsfriheten står i fare, på noen som helst måte, når folk "klager" over hets. Det er også mer skremmende for enkelte når hetsen begynner å tikke inn på SMS eller privat e-mail. Dette fortjener ingen, verken bloggere, kjendiser eller politkere.

Men du som er så opptatt av ytringsfriheten, hvorfor klager du egentlig over at folk ytrer seg i media??

vigdis

07.03.2016 kl.15:10

Du skriver om og om igjen at du vil diskutere saklig,

du kan jo ikke det.Du tåler ikke kritikk, dine svar

er ingen svar, så jeg gidder ikke mer, ha et bra liv,

stakkars deg

Anne Grethe

07.03.2016 kl.15:48

Å klage og syte på denne måten blir for patetisk.

Du skriver banale anslyser som ikke henger på greip, og kaller det "hat" når det blir plukket fra hverandre

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.16:47

Anne Grethe: og du klarer fortsatt ikke å vise til konkrete eksempler :)

Besta

07.03.2016 kl.16:26

Linn, flott blogginnlegg. Takk for at du setter søkelyset på dem som er ufine. Etter at jeg leste blogginnlegget, leste jeg kommentarene. Hvordan kan tilsynelatende oppegående mennesker skrive sånn? De understøtter jo alt som står i innlegget ditt. En stor, virtuell klem oversendes om du vil ta imot.

Jeg må også tilstå at enkelte av kommentarene fikk meg til å le, selv om de stort sett var forferdelige. Her er det virkelig snakk om å se flisa i andres øye men ikke bjelken i sitt eget. Fortsett det gode arbeidet!

Stygt å lyve

07.03.2016 kl.16:59

Tenk om Linn hadde vært politiker, tillitsvalgt på jobben, filmkritikter eller styreleder i et borettslag. Hun ville blitt nervevrak etter en uke.

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.17:03

Stygt å lyve: ja tenk om det. Men det er jeg da ikke. Politiker altså. Når det er sagt så vet du ingenting om min arbeidserfaring, så slike nedsettende hersketeknikker kan du putte tilbake dit de kom fra. Gro baller til å signere med eget navn så kan vi snakke.

Stygt å lyve

07.03.2016 kl.17:29

Har ikke du vært NAVer en lang stund før du nå endelig har fått deg arbeid? Mener du skrev det et sted, men mulig jeg husker feil.

Skulle jeg tippe jobber du i offentlig sektor. Der har man tid til å drikke kaffe og kommentere på bloggen hele dagen

(det siste var en spøk, ikke "hets")

Linn W. Rosenborg

07.03.2016 kl.17:43

Stygt å lyve: du husker feil og du tipper feil. Bedre lykke neste gang. Og jeg vet forskjellen på (en dårlig) spøk og hets. Gjør du?

Stygt å lyve

07.03.2016 kl.20:59

Jeg vet forskjellen på saklig kritikk og hets i det minste :-)

I morgen er det 8 mars så da kommer det vel et innlegg som selv Rødt-velgere synes blir for ekstremt. Deretter baller det på seg med kritikk før du går bananas. Finn frem popcorn, sirkuset er begynt :-)

(det over var ment som en spøk. Eller... kanskje ikke? Hihihi...)

DenSaakaldte

07.03.2016 kl.22:03

Når jeg begynte å bevege meg ut på nettet i 98 så fantes det ikke noen regler og noen som modererte noe som helst. Alle var anonyme og som du ropte fikk du svar. Hets var en regel snarere enn et unntak og takla man det ikke så hadde man egentlig lite der å gjøre. Jeg savner den tiden. Jeg kan sitte å lese side opp og side ned med 100 ganger værre hets og drittslenging mot meg enn det du har vært i nærheten av å motta når jeg poster på de få anonyme fora som er igjen uten at det bryr meg i det hele tatt. Jeg ler faktisk av det.

Hvorfor har alle blitt så utrolig sarte?

Jeg anbefaler deg og ta en tur innom 4chan. Skriv et innlegg der og se om du overlever i ti minutter. Amatør.

Skriv en ny kommentar

hits