Jeg er for selvbestemt abort, men..

kommentarer 30 kommentarer

Kan man egentlig si at man er prinsipielt for selvbestemt abort for så å legge til et "men"? Jeg kjenner at debatten om fosterreduksjon på et visst nivå utfordrer mine grunnleggende verdier og holdninger. Min tro på selvbestemt abort og kvinners rett til å bestemme over egen kropp sitter i ryggraden, så hvorfor blir jeg skjelven i hjerterota av denne debatten? Hvorfor opplever jeg å måtte gå noen runder med meg selv i en debatt hvor som jeg aldri tidligere har tvilt på egne holdepunkter? 

Foto: privat

Det bemerkelsesverdige i denne debatten er hvor mange som er for selvbestemt abort men som nå reagerer kraftig. Abort kan da oppleves som like jævlig enten det er ett eller to eller ett av to? Jeg, som barnløs 32-åring, føler at abort er jævlig uansett og hadde mest sannsynlig ikke klart å gjøre det selv. Det som da er viktig å huske er at det gjelder meg og mine følelser, og mine følelser skal da ikke brukes som argument i en debatt som dette.

Mange argumenterer for at det rette er å abortere begge eller ingen, men hvem har egentlig retten til legge føringene for hvor grensen går? Hvem bestemmer hvor mange, eller få, barn andre skal makte å få? Når enkelte kommenterer at foreldrene gjør barna en tjeneste ved abortere begge slik at ingen av tvillingene trenger å vokse opp med så grusomme mennesker kjenner jeg at jeg rystes langt inn i kjernen.

Mener dere det samme om en kvinne som tar en ordinær abort? At hun er så grufull at hun aldri bør få barn senere i livet? Dette står for meg som en totalt uforståelig holdning. 

Slik jeg ser det er den største utfordringen i spørsmål som dette at hjertet sier en ting og fornuften en annen. Jeg lengter langt inne i hjerterota etter å få være mamma, og hvis hjertet mitt skal få bestemme er abort feil uansett om det er en eller to eller fire det er snakk om. Heldigvis har jeg en fornuftig hjerne som vet at selvbestemt abort er det beste, og det eneste riktige. 

På 70-tallet måtte kvinner stå foran en nemnd som avgjorde om de ble innvilget abort. For syv år siden gjennomførte Silje Rimestad fosterreduksjon og måtte gjennom noe av det samme. Hun er glad for det nå åpnes for tolkninger av abortloven.


Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven] trådte i kraft 01.01.1976 og sier blant annet (kun utdrag og med mine uthevninger):

§ 2. Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.

Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når

a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;

b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon


Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann og trebarnspappa Torgeir Michaelsen sier til NRK at det for ham er en fjern tanke å skulle abortere vekk en frisk tvilling, men at vi må akseptere at noen tar det valget likevel.

- For meg er det en veldig fremmed tanke å gjøre noe sånt. Men å ikke tillate dette vil være å innskrenke kvinnens rettigheter. Og de trumfer andre hensyn frem til uke 12 (Kilde: NRK).

Leder av helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos (Frp), påpeker at abortloven ikke skiller på om det er ett eller to barn i magen. 

- Kvinnens rett må veie tyngst. Hvis vi stenger muligheten for å fjerne ett av barna, kan konsekvensen bli at kvinner velger å fjerne begge. Det er i helt spesielle situasjoner man velger å fjerne ett av barna, og da respekterer jeg den avgjørelsen.

Barnelege og professor i barnemedisin Trond Markestad ser ikke noe problematisk ved å abortere en av to tvillinger. Han forteller at flere norske kvinner som er gravide med flere foster har reist til utlandet for å fjerne et eller flere. Årsaken ofte er at kvinnene ikke makter tanken på å bli tvillingmødre, ikke at fostrene ikke er friske.

- Vi har tross alt selvbestemt abort frem til tolvte uke, så i prinsippet seg jeg ingen vesentlig forskjell på det å abortere ett foster eller å ta en fullstendig abort, sier barnelege og professor i barnemedisin (kilde: NRK).

Jeg forstår de som ikke makter tanken på å få tvillinger. Én permisjon med to babyer betyr blant annet dårlig samvittighet for at man daglig må la en baby ligge å skrike, ofte i flere minutter, mens den andre får stell. Å være flerlingforelder vil si å ha for få armer til enhver tid. 

I Norge kan man velge om man vil ha 49 uker permisjon med 100% lønn eller 59 uker permisjon med 80% lønn. For å ta ut permisjon må mor ha jobbet en viss periode, og for at far skal ta ut mer enn de 10 pappapermukene må man bevise at mor samtidig er i full jobb. Ved tvillingfødsel får man 5 uker ekstra som man kan ta ut sammen ved 100%. Dette vil si at man får 44 uker mindre permisjon enn man ville fått hvis barna ikke ble født samtidig. Ved 80% permisjon får man 7 uker som man kan ta ut sammen, noe som utgjør 52 uker mindre enn man ville fått hvis barna ikke ble født samtidig.

En av mine beste venninner har tvillinger, og hun og hennes mann forteller at de husker veldig lite fra spedbarns- og permisjonstiden. Jeg, som utenforstående venninne, husker. Jeg husker to utslitte og frustrerte førstegangsforeldre med to frustrerte barn. Jeg husker ustoppelig gråt fra både mor og babyer, og jeg husker at jeg tenkte "fy fader, jeg håper jeg aldri får tvillinger!". Vissheten om at mer enn en av hver hundrede fødsel i Norge er en flerlingfødsel og at vi i min familie har tvillinger i nesten alle ledd skremmer livsskiten ut av meg. 

Les innlegget Barns rett til et sett armer som tidligere er publisert på Kommentarfeltet og i Tvillingnytt. 

At flerlinger for enkelte blir en uoverkommelig omsorgsoppgave må uten tvil ses som en legitim grunn til å velge det bort. Alternativet blir å fjerne begge og jeg kan ikke fatte at det skal være mer sosialt akseptert? Hvor er logikken i å si at ingen skal tvinges til å bære frem ett barn, men er man gravid med flerlinger er så har man ikke lenger retten til å velge?

Det er hevet over enhver tvil at flerlinggraviditet og flerlingfødsel er en svært stor belastning. Løsningen er ikke å tvinge noen til bære frem flerlinger, men å reformere støtteordning for flerlingforeldre. Slik jeg ser det er det beste man kan gjøre for å forhindre abort av tvilling å gjøre det enklere å få flere barn samtidig. Den første endringen bør uten tvil være utvidet rett til permisjon (samtidig).

Overlege Birgitte Heiberg Kahrs ved Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim (NSFM) argumenterte i 2014 for å gi foreldre større frihet mht hvordan bruke permisjonsukene.

- Man må sørge for at mor og far får mer tid sammen og større frihet til å bruke ukene i svangerskapspermisjonen. Slik det passer familien best. Jeg tror det kan være en løsning at pappa tar disse ukene samtidig med mamma (kilde: NRK/Ytring).

Fremfor å innskrenke kvinners rettigheter bør man gjøre det lettere å få flerlinger. Trillingforeldre har for eksempel ingen lovfestet rett til hjelp, og praksisen er forskjellig fra kommune til kommune. Tenk å ha tre spedbarn å ta seg av dag og natt uten avlastning? Takk, men nei takk.

Fosterreduksjon er et inngrep som innebærer en viss risiko, som de fleste andre inngrep. Merk dog at risikoen er at det andre fosteret også aborteres, ikke at det bæres frem med fysiske skader e.l. Reduksjon av tvillinger til ett foster fører ikke til redusert risiko for prematur fødsel ifølge medisinsk litteratur. Reduksjon fører derimot til at den gjenværende «tvilling» har 10-15 prosent risiko for å bli spontanabortert (Kilde: NRK/Ytring)

Vi kan, og bør, stille spørsmål ved hvor og når grensene for seleksjon skal trekkes, men vi kan faktisk ikke si vi er for selvbestemt abort, men. Enten har vi selvbestemt abort eller så har vi det ikke. Det er også verdt å nevne samtidig som sorteringssamfunnet debatteres og stadig flere bekymrer seg over bedre avdekkingsmuligheter innen fosterdiagnostikk så forblir aborttallet stabilt. Kvinner valgte omtrent like ofte svangerskapsavbrudd før som nå.

Denne debatten handler i stor grad om fornuft vs følelser. Fornuft sier ja til fri abort. Følelsene sier: hvordan velge? Hva med den andre? Har ikke tvillinger en spesiell tilknytning? Kommer de til å savne hverandre? Jeg tror ikke på det. Ja, det er utvilsomt en fantastisk trygghet i å vokse opp med en tvilling, men tvillingsavn tror jeg ikke noe mer på enn at jeg har så sterk personlighet fordi jeg egentlig skulle vært tvilling. Det er kjempemange som er påbegynte tvillinger, meg selv inkludert. Det er slettes ikke sjelden at det ene fosteret ikke klarer seg og jeg, som påbegynt tvilling, kan ikke påstå at jeg noengang har følt på noe tvilling-savn.

Dette blir i bunn og grunn et spørsmål om man er for fri abort eller ikke. Hva er forskjellen mellom vanlig (..) abort og fosterreduksjon? Abort er abort uavhengig av om det er ett, to, eller ett av to foster. Ja, dette setter holdninger på prøve. Samtidig må det ikke levnes noen tvil om at vi i Norge skal holde urokkelig og prinsippfast på kvinners rett til selvbestemt abort. Selv om det gjør vondt i hjertet å tenke på.


Følg Kommentarfeltet på Facebook!

Følg meg på Instagram her! 

 

30 kommentarer

Jallis

21.02.2016 kl.13:49

Sitat: "Heldigvis har jeg en fornuftig hjerne"

Den samme tonen som i så mange andre blogginnlegg; "jeg vet best, de som er uenig med meg er idioter, onde, rasister etc"

Alt er sort/hvitt, ingen grunn til nyanser :-)

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.14:02

Jallis: for noe tøv. Det er ikke en tone som går igjen i mine innlegg. Men takk for at du leser :)

Arne Leif Hofgaard

21.02.2016 kl.14:17

I Norge er lov-bestemt at kvinner har et selvstendig valg om å ville ta kunstig abort, hvilket er bra, og har en kvinne bestemt seg for å ta abort, blir dette utført av kyndige leger på et sykehus.

MEN, hvor finnes vettet i at kvinne skal kunne foreta 1/2, 1/3-2/3, eller 1/4-2/4-3/4 del(er) abort?

Velger en kvinne abort, så aborterer hun, hvis hun vil ha barn, aborterer hun ikke.

Ingen land i verden har så mange støtte og hjelpe-tiltak for enslige mødre og for barnefamilier som Norge, for flere-barns foreldre blir ikke støtte-ordninger færre eller mindre.

Barneelskeren

21.02.2016 kl.14:24

Dere er alle klar over at drap i mors mage er det samme som drap på utsiden av mors mage. Hadde du drept barnet ditt på utsiden, ville du blitt stemplet for livet + lang fengselsstraff. I barns mage, bestemmer dere over "egen" kropp og blir støttet av biskoper, uforstandige leger og jordmødre, KRFere og ateister. Barnet dere velger å avlive, har ikke blitt spurt om verken om å bli til, eller om å bli drept. Hvordan babyen er kommet til, og hvor mange de er, er uvesentlig. Et babyliv er et babyliv.

Hadde du spurt din baby du er i ferd med av avlive: Hadde du kunne velge, ville du valgt meg som forelder? Du vet selvsagt svare og er det ikke LITT skamfult å se at ens egen baby ikke ville valgt deg, som skal være der for å støtte og beskytte?

Vi lever i en Gudløs og skamløs tid. Selv dere ateister, burde føle noen form for skam. Selv dyrene, men mindre intellekt enn dere som vil avlive deres barn, har mer kjærlighet og moral enn dere. SKAM!!!

Kjartan

21.02.2016 kl.14:52

Innrømmer det glatt, jeg er for selvbestemt abort, men har store problemer med å respektere et valg der man aborterer en eller flere barn i en flerbarnsgraviditet og beholder ett av barna (av andre årsaker enn rent medisinske pga faren for alles liv). Fatter ikke hvilke argument som er så sterke at man kan takle ett barn, men ikke to. De argumentene du nevner er så I-land at jeg blir uvel.

Barneelskeren

21.02.2016 kl.15:49

Hva blir det neste, Linn?

Feil hårfarge? For kort? Blond? Ikke rett not nese? Mangler en finger? IQ? Skulle hatt en datter, da må du nok avlives, sønn (og jeg ER glad i barn, altså, det passer meg egoist bare ikke nå. Det forstår du helt sikkert, sønn)?

Du er fortsatt både blind, døv, følelsesløs og kunnskapsløs, Linn (og dine egoistiske støttespillere)?

Du er klar over at du og dine medsøstre, er skyldig i mord på 15 000 babyer PR ÅR, Linn??????

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.16:39

Barneelskeren: hei. Kjenner du meg? Hva vet du om mitt syn, min hørsel, mitt kunnskapsnivå og mitt følelsesliv? Heldigvis er det noen av oss som evner å reflektere over ting på en noenlunde objektiv måte.

Resten av kommentaren din er så på trynet at jeg lar den stå ubesvart.

Trine

21.02.2016 kl.15:53

Det skremmende er at dere egoister som dreper deres barn for et godt ord, likeså enkelt som å kaste gamle blomster, er de samme som støtter den ufattelig ødeleggende promoteringen av de ulovlige muslim"flyktningene" til vårt land. De som kommer for å ødelegge for våre barns framtid. Er det ikke rart? Dere ateister har virkelig ingen sjel, slik dere selv skryter av at dere ikke har. Stakkars uskyldige babyer i mors mage.

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.16:40

Trine: ok.

Barneelskeren

21.02.2016 kl.17:42

Nei. Heldigvis kjenner jeg ikke deg, Linn, og dine like. Du viser selv hvor du står, med din ukrenkelige rett til å bestemme over "egen" kropp, eller som vi andre sier, du bestemmer selv om du vil drepe din baby, eller ikke. Var ikke det poenget med ditt drapsinnlegg? Nemlig å vise alle hvor du står? Dvs, ikke på babyenes side, men på egoistenes side?

Du velger å ikke svare, fordi du så godt vet svaret. Du vet at det er du som blir svar skyldig til de barn du sier ikke har rett til å leve. Som DU stiller det til dommer over og sier du ikke har rett til et liv på denne jord. Du skal rives i filler av skalpeller inne i min mage og fiskes blodig ut, bit etter bit. At det i det hele tatt er mulig å leve med seg selv, etter slik barbarisk handling, er for meg uforståelig. Din samvittighet vil innhente deg, før eller senere.

Du er mor, hva i alle dager skal dine barn tenkte om deg som dreper andre barn, om så bare i teorien? Skam deg, du uforskammede.

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.18:05

Barneelskeren: Hei igjen. Skal jeg kalle deg Barneelskeren eller Trine? Tips: jeg ser alle ip-adresser, så å kommentere med flere navn er ikke nødvendig.

At du sier at jeg selv er mor viser bare at du ikke har lest innlegget. Bedre lykke neste gang.

David Ark

21.02.2016 kl.17:55

Barneelskeren: å være uenig i Linns standpunkt, har du alle rettigheter til, men prøv å utvis normal folkeskikk. Personangrep hører ikke hjemme i noen debatt, og jeg vil oppfordre deg til å ta ballen, ikke kvinnen. Motargumentene du måtte ha, forsvinner i utidige personkarakteristikker, noe hverken du eller debatten er tjent med.

Nissen

21.02.2016 kl.18:35

Vi har ikke dødsstraff i Norge. Selv ABB går slipper å bøte med livet, han som har tatt livet av så mange, i kaldt blod. Men dere mødre, som dere kaller dere, skal kunne ta liv, i egen mage? Hvordan er det i det hele tatt mulig? Hva har gått galt i deres hoder? Utrope seg selv til dommer og eksekutør i ett og samme over et liv som aldri har gjort noe vondt, ikke har blitt spurt, og selvsagt ønsker å leve. Nettopp, slik du selv har blitt gitt retten til å leve.

Fysj!!!

Trine

21.02.2016 kl.18:39

Line: Heng deg opp i hvem som sender hva.

Ikke hva som blir sagt, det er det enkleste, når du ikke har noe fornuftig å si i et så alvorlig tema, som liv og død, som du har utropt deg til dommer over.

Nissen

21.02.2016 kl.18:45

Line: Siden du bruker tid på å finne IP-adresser og "arrestere" de som er imot deg, hva sier det om deg, du drapsforespråker?

Du ønsker således ingen motstand mot dine syke drapsforsvarstaler, kun et skinn av å være så god og forståelesefull selv?

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.19:05

Nissen: jeg bruker ikke tid på å finne ip-adresser, de syns under hver kommentar. Jeg arrester ingen, men jeg går heller ikke i debatt med folk som kaller meg barnemorder og det som verre er. Slike uttalelser er såpass alvorlige at ip-adresser kan vise seg å bli nyttige. Ha en fin kveld.

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.19:05

Nissen: ps: jeg heter Linn. Ikke Line.

21.02.2016 kl.22:36

Linn: er trist å se hvordan folk kommenterer til deg med flere IP adresser for å fremme eget synspunkt og få det til å virke som de er flere av samme ulla. Samme når de misbruker guds ord og utøver så grusomt elendig folkeskikk.

Er selv barnløs, aldri vært gravid eller tatt abort (for ordens skyld). Dersom mine fostre hadde vært friske hadde jeg selvsagt beholdt. Men det er meg og min situasjon. Jeg kommer fra et svært resursfullt hjem, det samme gjør kjæresten. Vi er godt etablerte og Jeg vet at vi hadde klart oss.

Men jeg tenker også hvor forferdelig det hadde vært å måtte bære frem to barn om situasjonen var Anderledes. Ett barn er som to barn, og to barn er som ti barn. Er noe sant i det ordtaket.

Respekterer veldig dine gjennomtenkte synspunkter og argumenter, selv om jeg ser at de ikke er argumenter som jeg kan stå for. Men igjen, jeg har mine egne argumenter for å ta abort av ett barn og ikke to. Som følge. Eks at kostnadene hadde blitt større, jeg hadde ikke hatt overskuddet til resten av studie med to barn eller at vi rett og slett ikke har plass i leiligheten og ikke har mulighet til å skaffe plass.

Personangrepene som er sendt på deg er gyselige. Samme er de kommentarene om at atister ikke har sjel. Det gir oss ikke mye motivasjon til å bli en av de kristne dersom man må kommentere dritt på Internett for å "beskytte" guds ord. Gir meg ett ganske dårlig inntrykk av gud og hans følgere, det til tross for at jeg har gått 12 år på kristne skoler og digget det.

Så tada, fortsett å skriv, jeg vil lese :)

Anne-S

21.02.2016 kl.22:48

Arne Leif Hofgaard og Kjartan, støtteordningene blir mindre pr samtidigfødt barn. Kanskje dere skulle forsøkt dere som alenefedre for nyfødte trillinger siden dere mener det er så lett. Hvilket barn skulle bli matet først og hvilket måtte vente skrikende? Når skulle du sovet? Husk at spedbarn spiser ca hver tredje time døgnet rundt. Les artikkelen "barns rett til ett sett armer" her på denne bloggen hvor Linn skriver godt om det å ikke strekke til med tilstrekkelig omsorg for 2 spedbarn, men bare ca 1,1 permisjon.

Mongis

21.02.2016 kl.22:59

Anne-S; dersom du får tvillinger ville du da drept en av de fordi det blir for vanskelig å ha to tanker i hodet samtidig?

Hvis du er bekymret for at du ikke får sovet får du bruke prevensjon slik at du ikke blir gravid.

Morten

21.02.2016 kl.23:07

Fri abort er fundert på førestillinga om at eit foster er ei av kvinnas kroppsdelar (men lykke til med å få nokon til å gi ein definisjon av kva som skjer (og når) som gjer at denne kroppsdelen vert ein eigen auvahengig kropp).

Hvis ein skal meine at det er meir gale å abortere ein frisk tvilling enn eit foster som hadde feil kjønn eller som berre passa litt dårleg må ein jo ha som utgangspunkt at fosteret HAR ein eigenverdi. Eg anar ein viss kognitiv dissonans hjå folk som er for fri abort. Ein kan ikkje meine at éin grunn til abort er meir moralsk høgverdig enn ein annan. Ein kan heller ikkje seia at abort i veke 20 er "verre" enn ein abort i veke 12 - med mindre ein har ein brukbar begrunnelse for korleis menneskeverd er ein relativ størrelse som følger kor fysisk utvikla eit menneske er. Så vidt eg kan sjå er tanken at eit foster i beste fall er "litt" menneske og dermed har "litt" rett til å leva.

Det er lett å vera for fri abort når ein kan kalla det foster i staden for baby, og så lenge det ikkje liknar for mykje på ein. Ordet "tvilling" gjer at me ser for oss eit menneske. Ein løysing er å bruke andre termer, f.eks kan ein kalle det overflødig graviditet eller ein utilsikta zygot e.l.

John Arve Vågenes

21.02.2016 kl.23:08

Klart man kan velge bort et foster hvis alternativet er at begge dør, men å velge bort en frisk tvilling er hjerterått. Resten av livet når du ser ditt barn blir du minnet på at et like stort barn ikke fikk leve. Dette kan ikke være lett å leve med. Hva med å adoptere bort det ene barnet, da vet du at du ga begge barna dine livets rett. Det må jo være enklere å leve med.

Linn W. Rosenborg

21.02.2016 kl.23:30

John Arve Vågenes: jeg tror ingen av de svært få som tar dette valget syns det er lett.

Anne-S

21.02.2016 kl.23:14

Mongis. Jeg har tre barn, hvorav to av de er tvillinger. Jeg kommer ikke til å drepe noen av barna mine nei. For et idiotisk spørsmål.

Jeg ville heller ikke valgt å fjerne noe foster, men jeg vil likevel forsvare min og alle andre kvinners rett til å velge.

Anbefaler deg å jobbe litt med det med å ha to tanker i hodet samtidig. Lykke til med det.

22.02.2016 kl.09:51

Til Anne-S:

Så utrolig nedlatende du er i kommentarene dine! Er selv kvinne og vet at min kropp er mitt ansvar, min bestemmelse og min stolthet. Om jeg ikke har lyst å bære frem to barn samtidig så trenger jeg ikke det.

Jeg kommer nok ikke til å ta abort uansett, fordi det er feil for meg, men visst skal jeg ha MULIGHETEN!

Blir flau på dine vegne når jeg leser "anbefaler deg å jobbe litt med det å ha to tanker i hodet samtidig". Så utrolig nedlatende! Er det slike eksempler du setter for barna dine? Er det slik du ønsker at barna dine skal bli behandlet i en saklig diskusjon, BARE fordi de legger frem argumenter du ikke er enig i?

Skjerpings

Linn W. Rosenborg

22.02.2016 kl.10:10

Anonym: anbefaler deg å lese kommentaren Anne-S svarte på før du kaller henne nedlatende!

Anne-S

22.02.2016 kl.10:56

Hei anonym. Kommentaren fra Mongis var ikke akkurat saklig. Tar selvkritikk for at jeg i det hele tatt svarte. Den slags kommentarer fortjener ikke respons.

Anne-S

22.02.2016 kl.11:04

Anonym: kanskje du skulle se litt på dine egne hersketeknikker og usaklige argumenter før du kritiserer meg for å være en dårlig rollemodell for barna mine? Skjerpings

Chris Walker

25.02.2016 kl.09:35

Ey Linn, eller ops jeg mente deres allvitende gud-høyhet:-p Hvor stor er mennesket? Hvis man ser på det store bildet.

Ps hva synes du om den nye planlagte fritidsklubben alllassoldater? Odin vs allla. Håper du islamistene vinner? For du hater fremdeles hvite menn, ikke sant? Ha en fin dag da.klem :-)

Linn W. Rosenborg

25.02.2016 kl.09:45

Chris Walker: Ey, "Chris": Har du en fin torsdag? Så HYGGELIG å høre fra deg! Jeg har dessverre ikke tid til å gå inn i en så stor filosofisk debatt som "hvor stor er mennesket" her jeg sitter jobb. Det er en debatt vi uansett ikke kan svare på, på tross av at jeg faktisk er en allvitende gud-høyhet. Takk for at du påpekte det forresten <3

Jeg syns Allaahs soldater er vel så problematisk som Odins soldater. Jeg håper ingen av de to grupperingene "vinner", og jeg har aldri hatet hvite menn. Jeg hater ikke menn i det hele tatt. Jeg elsker menn. Skulle gjerne hatt flere menn i livet mitt, faktisk. Menn <3

Ha en fin dag du også. Smask og dask.

Skriv en ny kommentar

hits