Romjul og voldskampanjer

kommentarer 47 kommentarer

Jeg husker at han hadde penskoen godt plassert over kinnet mitt. Jeg husker sandkornene mot det andre kinnet fikk meg til å huske at jeg måtte støvsuge gangen dagen etter. Jeg husker at jeg ikke gjorde noe særlig motstand, og at jeg tenkte at han snart var lei. Jeg husker at jeg var redd for at naboen skulle gå forbi og se oss gjennom vinduet. Jeg husker at jeg tenkte "hvorfor er det ingen som ringer politiet?"

Tidligere i desember skrev jeg om CARE-kampanjen "Kjære Pappa". I innlegget delte jeg noen personlige erfaringer som bakgrunn for hvorfor kampanjer som dette treffer meg midt i solar plexus, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Kommentarer som både tok for seg innvandring som årsaken til problemet partnervold, gode ord og støtteerklæringer og andres personlige erfaringer ble lest gjentatte ganger. Det var allikevel noen av kommentarene jeg festet meg litt ekstra ved, og det var de som snudde flisa andre veien. Hva med menn som er utsatt for vold? Hvilke signaler sender det å fokusere en kampanje utelukkende mot menn, og i dette tilfellet; fedre?

Jeg husker at jeg tenkte "hvorfor er det ingen som ringer politiet?"

Jeg svarte kort på dette i et oppfølgende innlegg tilegnet alle de bra mannfolka der ute.I dag kom jeg over Hvor lite skal du finne deg i? Dette er en kampanje fra politiet om vold i nære relasjoner. Det fokuseres ikke på kjønn, men på vold i nære relasjoner som det samfunnsproblemet det er.

Kampanjen er en del av en større tiltakspakke med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner Et liv uten vold (2014-2017) (kilde: kampanjens nettsider).

Informasjonskampanjens mål er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Som det står på kampansjens nettsider er fokuset hvor lite du skal finne deg i, og ikke hvor mye. Hvor lite skal til før du kan si at nok er nok? Ved å øke fokuset rundt vold i nære relasjoner vil kanskje terskelen for å søke hjelp senkes, og flere kan komme seg ut av voldelige og skadelige relasjoner. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Les mer her.

Hva er egentlig vold i nære relasjoner?  

Vold i nære relasjoner (også omtalt som partnervold eller familievold) omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap faller også inn under begrepet. Vold i nære relasjoner er straffbart etter norsk lov.

Se en oversikt her.

Lurer du på om du lever i en relasjon hvor du finner deg i for mye? Ta testen og sjekk faresignalene her (som ikke må anses som en fasit, men snarere et verktøy som kan hjelpe deg å reflektere over egen situasjon).

Kjenner du noen som kan være utsatt for vold i nære relasjoner? Flere bør varsle om vold, trusler eller personer de er bekymret for. Det handler ikke om hvor mye som skal til for at du skal varsle, men hvor lite. Din henvendelse kan være den ene brikken som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne mønsteret av et voldsregime.

Se liste over tegn og faresignaler her.

Er du en voldsutøver? Opplever du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du dine nærmeste for vold og trusler? Kjenner du noen som kan trenge hjelp til å takle aggresjon og sinne? Dette er mer vanlig enn noen liker å tro, og personer som utsetter andre vold trenger også hjelp. Se hvor du kan henvende deg her.

Sist, men så absolutt ikke minst, syns jeg det er viktig å trekke frem barn som opplever vold i nære relasjoner. Det er viktig å være tydelig på at det kan være like skadelig for et barn å være vitne til vold, som å bli utsatt for vold selv. Et barn som utsettes for, eller er vitne til, familievold står i fare for å få livsfarige skader. Les mer her.

Et barn som utsettes for, eller er vitne til, familievold står i fare for å få livsfarige skader.

Mitt ønske for utgangen av 2015 er en tankegang som denne kampanjem oppfordrer til. Hvor lite? Hvor lite skal til før du varsler? Hvor mange ganger skrur du opp lyden på tv'en for å overdøve den høylytte kranglingen i naboleiligheten? Du vet, i den leiligheten hvor det bor to små søsten på 4 og 7 år. Hvor mange ganger tenker du at det ikke er din business? Hvor mange ganger møter du blikket til en person på bussen som intenst forsøker å skjule smerten fra partnerens jerngrep om den høyre hånden hans/hennes? Hvor lite skal til før du spør "går det bra" eller varsler rett instans?

Hvor lite skal til før du varsler? 

 

Du er hjertelig velkommen til å følge meg på Instagram for hverdagsglimt og annet fjas.

Følg meg på Facebook for å få innlegg rett inn i feeden!

Les gjerne mine tidligere innlegg om annet seksuell trakassering og likestilling her og her

 

 

 

 

 

 

 

 

47 kommentarer

.

27.12.2015 kl.12:46

La oss håpe vi ikke får det slik som i visse andre land. De har litt annen holdning i land som slutter på -stan

«87 prosent av afghanske kvinner utsatt for vold, voldtekt

og tvangsekteskap»

http://www.dagbladet.no/2011/10/05/nyheter/afghanistan/utenriks/taliban/kvinner/18457768/

Linn W. Rosenborg

27.12.2015 kl.12:59

.: kutt med å sammenligne alt med andre (og særlig muslimske) land. Det er et fattig argument som kun ødelegger for det viktige fokus som denne kampanjen har.

Geriatriks

27.12.2015 kl.13:24

Jeg skjønner ikke de som utøver vold.. Jada, hockeyspiller osv..men skjønner det fortsatt ikke. Sterke menn/kvinner som sprer frykt og redsel.. Bra du skriver om det, mange burde lese og mange burde straffes.

Forøvrig har jeg samlet mine litterære pulitzer-verdige skriverier i en årskavalkade nå ;) Litt av hvert å "bite i" for noen og enhver..

.

27.12.2015 kl.14:57

Ja kampanjen er viktig.

En måte å redusere vold på er å la våre nye landsmenn skjønne at vold og voldtekt er uakseptabelt her i Norge. Tipper det er mange kvinner og barn som blir banket opp daglig i ulike somaliske og afghanske hjem. Kanskje sende de på kurs når de kommer til Norge?

Vi må sette inn innsatsen der det er mest å hente. Eller er det rasistisk å påpeke at noen kulturer er problemet større enn i andre kulturer?

Oladunk

28.12.2015 kl.10:33

Tror det er viktig å ta med at i parforhold er kvinner mer voldelige en menn, både mot mann og barn. Alt for få menn anmelder kvinnene, og kvinnene har en større tendens til å bli trodd, mens vold fra kvinner ofte blir bagatellisert.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.10:35

Oladunk: er kvinner mer voldelige enn menn, eller antar du ar kvinner er mer voldelige enn menn? Jeg tror det er viktig å adressere selve volden og ikke kjønnet til den som utfører volden.

Inge Lamøy

28.12.2015 kl.11:25

Bra du tar opp dette viktige temaet Linn. Jeg blir bare så matt og oppgitt når halvparten av kommentarene blir om innvandrere. Mange av folkene som roper høyt om manglende god kultur og vold blant innvandrere eller muslimer synes jo at oss andre som ser på dem som mennesker er naive. Den største naiviteten her må jo være å tro at vi nordmenn er så gode og voldsfrie. Det er jo nettopp det denne kampanjen prøver å fremme. At det er store mørketall på dette feltet og i tilsynelatende veldig gode familier skjer vold og psykiske trusler hele tiden og dette uansett samfunnslag og etnisitet. At vi menn får denne fokusen er også riktig da det fremdeles dessverre er slik at vi står for det aller meste av vold innad i familien. Så isteden for å skyve problemene foran oss over på andre burde vi heller stå opp å vise at dette rett og slett ikke er akseptabel behandling av andre i dagens samfunn.

Scott Johansen

28.12.2015 kl.11:31

CARE-kampanjen "Kjære Pappa" er ikke noe annet enn statspropaganda for å skape «The Perfect State», hvor en politisk elite i et land som har en lang tradisjon med sterk sosial kontroll over befolkningen skal utvide sin myndighet og makt. Et Norge på vei til å bli et landf under et tilnærmet totalitært styre ikke ulikt det tidligere DDR.

Jan

28.12.2015 kl.11:45

"Det fokuseres ikke på kjønn, men på vold i nære relasjoner"

Tragisk å lese for en person som har opplevd hvordan det fokuseres på kjønn.

Jeg har bodd sammen med en kvinne som slo vårt felles barn, fylte dagene med raseriutbrudd.

Jeg tok kontakt med hjelpeapparatet, vi hadde noen milde samtaler som selvfølgelig ikke hjalp.

Etterhvert startet jeg å gjøre lydopptak - hyling, slag, gråt

Ved en anledning ba mor vårt felles barn stikke meg med kniv "Barn som dreper kan ikke straffes"

Jeg tok lydopptakene til Politiet. De svarte med "I slike saker pleier vi å henvise til barnevernet"

Barnevernet nektet å høre på opptakene - "I slike saker gjør vi våre egne vurderinger"

Flere milde samtaler. Nesten pålegg om å skille lag.

Der var ikke noe galt ved meg, så jeg fikk utvidet samvær, men mor fikk daglig omsorg.

Ikke fortell meg "Det fokuseres ikke på kjønn"

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.11:51

Jan: grusomt! Jeg er helt enig i at mange av disse kampanjene fokuserer på kjønn, og da mannen som voldsutøver. Denne kampanjen fremstilles som en av de mer kjønnsnøytrale jeg har sett, men jeg ønsker flere kampanjer som kan hjelpe menn i slike situasjoner.

john-kyrre fjeldvik

28.12.2015 kl.13:05

Det er vel og bra at kampanjer mot vold i nære relasjoner nå begynner å bli kjønnsnøytrale, men det er dessverre nødvendig at de IKKE er det. I mediene, blant politikere, blant psykologer og hjelpeinstanser (med noen unntak) fokuseres det dessverre på menn, eller det er menns overgrep som trekkes fram som eksempler, mens kvinner defineres som ofre.

Kun kampanjersom påpeker kvinner og mødre som voldstøvere, kan rette opp dette misforholdet. Det er et faktum at mødre står bak det meste av volden mot barn, også den aller groveste. Det er et faktum at kvinner står bak både fysiske og psykiske overgrep mot mannlige partnere. Det er er faktum at kvinner (og særlig mødre) står bak en rekke seksuelle overgrep mot gutter, pr definisjon voldtekter.

Kun et fokus på disse overgrepene, kan føre til en likestilt holdning, og hjelpe ofre for kvinner til å bli sett og få hjelp.

Stig

28.12.2015 kl.13:10

CARE: Kjære Mamma,

Jeg vet om to familer som ble ødelagt fordi mor var psykisk ustabil og voldelig. Hun klarte å ødelegge familie og barns oppvekst ved å være oppfarende, grovt manipulerende og voldelig. Bak henne sto en gjeng med til dels bitre og ustabile venninner som alle hadde ødelagte ekteskap bak seg. Takket være et offentlig støtteapparat som utelukkende så verden gjennom mors og kvinners ståsted ble familiene splittet og oppløst. I dag star "mamma" ribbet tilbake siden ungene vendte seg mot henne og tok sine fedre i forsvar. La oss derfor få en kjønnsnøytral kampanje om vold i nære relasjoner og spesiell fokus på kvinners evner til å ødelegge for barn, fedre og sin famile. Slike kampanjer skal ikke brukes for å stigmatisere menn kjønnspolitisk - men vi aner tendensene og kampanjenes intensjon.

Oladunk

28.12.2015 kl.14:45

Ifølge nasjonale og internasjonale undersøkelser, så er de det ja. Grunnen til at det er viktig å fokusere på er naturligvis fordi vold mot menn fra kvinner er mye mer tabulagt.

Rune Fardal

28.12.2015 kl.14:48

Like artig hver gang å bevitne respons når menn hevder kvinner er voldelige.

Da er plutselig ikke kjønn et tema. Dessuten er det vold mot kvinner vi snakker om..

Underlig det der for jeg hører aldri de stemmene når menn beskriver vold. Forskning er klinkende klar: Kvinner er like voldelige som menn, men det argumentet og dets konsekvenser synes ikke være politisk korrekt å ta opp.

http://web.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.15:07

Oladunk: ser gjerne konkrete kilder? Er interessert i temaet. Jeg er enig i at temaet er tabubelagt og at det er behov for mer fokus rundt dette.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.15:08

john-kyrre fjeldvik: jeg er enig i at det er behov for en økt fokus rundt dette.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.15:08

Stig: enig.

Stig

28.12.2015 kl.16:12

Rune Fardal har et viktig poeng - kvinners vold mot barn og menn er et politisk ikke-tema. Det dysses ned i media og nevnes aldri av politikere fordi det fremstår som politisk ukorrekt å hevde at kvinner er minst like psykisk og fysisk voldelige mot sine nære som menn. Dessuten er det et ledd i en internasjonal feministisk kampanje å fremstille menn som voldelige demoner - og et ledd i å tilstrebe kvinner makt og posisjon. Det fremstår derfor som et svik mot små barn som får sine liv ødelagt av en voldelig og psykisk manipulerende mor å legge all politisk skyld på menn og på fedre. Det bygges opp et støtteapparat på mors og kvinners premisser - og ødeleggende for barn og for fedre. Vold er vold - og det er kjønnsnøytralt. Dette skrives av en som har opplevd en voldelig mor ødelegge sin familie.

Jeppe Strøm

28.12.2015 kl.17:21

Vi har politikere som snakker ned andre politikere de er uenige om, dette skaper ringer som forsterkes, så vi får dermed resultatet av at interesseorganisasjoner får en offensiv holdning til meninger de er uenige med, og organisasjoner med slike meninger. I neste runde skaper dette mobbing, og bare det som er innenfor politisk korrekt blir tatt opp som mobbing, veien blir i neste runde kort litt hardere behandling av det man er uenige med, og på dette punktet er det lite som blir oppdaget av myndighetene, fordi alt fokuset er lagt til ting tidligere i rekka. Veien til vold er uungåelig når systemet ført er blitt som det er.

Kort sagt. Vi har sterk stat, vi har velferdsstat, vold er uungåelig

Det er ingenting å gjøre med det, siden det er en konsekvens av systemet, og vi er nødt til å være fullstendig enig med det, fordi vi rett og slett på et tidligere punkt indirekte har valgt dette.

Kaja Storemyr

28.12.2015 kl.17:45

Linn W. Rosenborg. Du burde lære deg å skrive noenlunde riktig norsk. Da blir det mye enklere å forstå hva du mener og hva du står for.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.17:55

Kaja Storemyr: jaså? Hvor skriver jeg så dårlig norsk at du sliter med å forstå innholdet? Vennligst vis til konkrete eksempler så jeg kan redegjøre for hva jeg mener?

Oladunk

28.12.2015 kl.19:12

Her er en fra Norge. Lignende undersøkelser i utlandet viser akkurat det samme.

http://www.vg.no/forbruker/helse/kvinner-slaar-oftere-enn-menn/a/2904483/

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.19:22

Oladunk: takk.

Vidar

28.12.2015 kl.19:25

Hvordan skal både menn og kvinner anmelde vold. Når ikke barnevern eller politiet stiller opp? Linn, du burde lese Sov mitt lille Norge.Intervju med Bjørn Johansen på YouTube.

norseTG

28.12.2015 kl.19:33

"Both trolls and sadists feel sadistic glee at the distress of others. Sadists just want to have fun ... and the Internet is their playground!"

https://www.psychologytoday.com/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

Du må slutte å gi trollene oppmerksomhet, også de som ikke selv vet at de er troll :)

Jallis

28.12.2015 kl.20:36

Mye tyder på at den som står bak denne bloggen også har personlighetsforstyrrelser.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.21:02

Jallis: hei. Vil du gi oss et innblikk i diagnostiseringen?

Øyvind

28.12.2015 kl.21:21

Jeg skjønner ikke at de finner seg i det.

For meg virker det som en snill mann er noe kvinner ikke ønsker, det er det siste de ser etter, og de velger aktivt bad boys.

Kanskje vi har noe å lære av de fremmede likevel. At foreldrene bør ha mer å si for hvem barna deres gifter seg med. Så de ikke stikker av med narkolangere, fylliker og andre tapere.

Linn W. Rosenborg

28.12.2015 kl.23:37

Vidar: takk for tips!

Thomasyk

28.12.2015 kl.23:37

Jaha, Rosenborg, da var vi her igjen. Din blogg er på førstesiden (hvis man kan kalle det det på nettet) til Nettavisen; så da føler jeg meg kallet til å kommentere.

a) Det at du har opplevd vold slik du beskriver er fryktelig trist, og jeg unner ingen en slik opplevelse. Det å bli utsatt for slik mishandling er noe ingen fortjener og de som bedriver slik voldsutøvelse bør enten bli straffet eller få psykologisk hjelp.

b) Jeg hater (ja, hater) at feministene har klart å gjøre denne debatten om til en kjønnskamp. Istendenfor å fokusere på vold og psykologi, så har det meste av politisk og kampanjemessig fokus blitt lagt til en fortelling om hvordan kvinner blir undertrykt av menn. Som kjent er dette en vrangforestilling. Kvinner utøver vold mot menn (og spesielt mot guttebarn) i omtrent like stor grad som omvendt.

c) Like irriterende er det hvordan all diskusjon rundt tema om vold i nære relasjoner, mye pga. feminismens hegemoni om tema, i disse dager degenererer til en krangel om kvinner versus menn. Vi burde snakke mer om hva som er grunnen til volden: psykologi? oppvekst? kultur? Dette er tema som er vanskelige og som krever kjølige hoder og en bred faglig diskusjon. Ikke polariserende kjønnskrigere.

Tonje

29.12.2015 kl.00:09

Så finnes det også krisesentere som er et helt lavterskel og døgnåpent tilbud, hvor man kan ringe og snakke med noen som har lang erfaring med arbeid med vold i nære relasjoner. Da kan man få hjelp til å finne ut om det man opplever (eller har bekjente som opplever) er normalt eller om det er vold. Samt få et samtale tilbud, et beskyttet botilbud og informasjon om hvilken hjelp som finnes der ute og mulighet til å delta på kurs.

Krisesentrene har tilbud til både kvinner og menn, samt egne ansatte med spesialkompetanse på barn, hva vold gjør med barn (som utsatt eller vitne til vold) og samtaler med barn.

Telefonnr til Oslo krisesenter: 22 48 03 80. Du finner også Oslo Krisesenter på Facebook.

www.oslokrisesenter.no

Svein

29.12.2015 kl.01:31

Vold er ikke bra, men klikk på siden er bra... Gjesp...

Det er de ellers meningsløse bloggene som skal redde verden. Det er vel ikke vanskelig å være enig i dette,

eller ???

Det var forresten en mørkhudet kar som prøvde å partere kona si i live der jeg bodde på Klyve i Skien for et par år siden med ungene hjemme...

Må vel si at det gikk mer inn på meg enn det som er skrevet her innledningsvis.

Svein

29.12.2015 kl.02:08

Helt forferdelig -link

anonymt offer

29.12.2015 kl.02:37

Den første jeg fikk bank av, var ikke av de større gutta i gata. Men av mamma og når de på skolen spurte hvorfor jeg var full av blåmerker så sa jeg at mamma hadde banka meg, hu som jobba i barneværnet bare sa til lærerne mine at han lille adhd pøbelen hadde vært ute og sloss med nabo ungene. Når jeg blei eldre så tok jeg igjen og løp etter hu med kniv og skulle drepe hu. Gjett hvem de igjen hørte på? Ikke han lille 12åringen med adhd som frykta for livet, men hu voksene dama som kunne svare bra for seg.

Nå er jeg 34år og har ikke hatt kontakt med den bitcha på over 10år og jeg er glad for det. Men jeg skal ALDRI ha ett kvinnfolk inn i livet mitt igjen, når en mor kan gjøre sånt mot meg, hva kan en random dame gjøre da? Nei jeg vil heller dø singel enn og oppleve det marerittet der igjen og kjempe mot i dame i rettssystemet for det er vi gutta som får skylda uansett

Jallis

29.12.2015 kl.12:30

Bloggen synes skrevet av en oppmerksomhetssyk person, kanskje med narsissistiske personlighetstrekk.

På den ene side ønsker forfatteren mest mulig klikk og oppmerksomhet rundt seg selv. På den annen side føler forfatteren seg krenket når noen tar til motmæle. Det vil da hagle med beskyldninger om at den andre personen er rasist, nazist etc. En normal person ville svart med saklige argumenter.

https://no.wikipedia.org/wiki/Narsissisme

Linn W. Rosenborg

29.12.2015 kl.12:42

Jallis: du har åpenbart ikke lest mye av det jeg skriver, men takk for refleksjonen.

Julius

30.12.2015 kl.03:21

Fint du tar opp dette temaet vedrørende vold i nære relasjoner og voldelige damer. Media har belyst dette temaet tidligere uten at det egentlig har skjed så mye. I 2012 sendte Riksadvokaten et rundskriv til landets statsadvokater hvor de fikk beskjed om å prioritere saker om vold i nære relasjoner. Vær oppmerksom på at det er Riksadvokaten som avgjør hvilke saksområder politiet skal prioritere, det er overhode ikke anledning for politiet å fravike disse prioriteringen på eget initiativ.

Det sørgelige faktum er at deler av politi og påtale selv er ikke moden for å se eller prioritere disse sakene da fedre/menn ikke blir trodd.

Samt at barnevernstjenesten og familievernkontorene fremstår generellt uerfaren og uinteressert i denne problemstillingen mht en voldelig mor/partner.

Det gjengse utgangspunktet for en far/partner både ovenfor politi, barnevern og familievernkontor, er at en far har ikke troverdighet i en sak med en voldelig mor/partner. Praksisen er at menn/fedre blir mistrodd og avvist. Og det er ikke tvil om at dette vil være status i fortsatt mange år fremover. Det er ikke en mangel på lover og vedtekter i samfunnet som er problemet; men de som forvalter og håndhever disse som er det største problemet.

Julius

30.12.2015 kl.04:59

Jeg oppfattet blogginnlegget først som et initiativ for økt fokus mot voldelige kvinner ettersom du skrev følgende i blogginnlegget:

.."Det var allikevel noen av kommentarene jeg festet meg litt ekstra ved, og det var de som snudde flisa andre veien. Hva med menn som er utsatt for vold? Hvilke signaler sender det å fokusere en kampanje utelukkende mot menn, og i dette tilfellet; fedre?".

Men når jeg nå leser svarene dine i kommentarfeltet forstår jeg at egentlig ønsker du heller en kjønnsnøytral kampanje, og er motstander av en kampanje rettet mot et enkelt kjønn?

I dine svar i kommentarfeltet får jeg en følelse av hvor lite du egentlig har satt deg inn i sakskomplekset før du skrev innlegget når du presterer å skrive følgende kommentar;

..."Oladunk: er kvinner mer voldelige enn menn, eller antar du ar kvinner er mer voldelige enn menn? Jeg tror det er viktig å adressere selve volden og ikke kjønnet til den som utfører volden."

Det har forlengst vært omtalt i media at den forskningen som er tilgjengelig, (selv om den er mangelfull for Norge), viser at kvinner er mer voldelige enn menn, både mot sine barn og sin partnere.

Hvorfor BØR en kampanje mot vold være kjønnsspesifikk?

Jo, forde samtlige instanser i samfunnet i dag har et høyt fokus på vold mot kvinner, altså voldelige menn.

Mens samfunnets fokus på voldelige kvinner/mødre er omtrent helt fraværende.

Siden samfunnet allerede har et stort fokus på voldelige menn, er det mindre skjebner å berge i denne gruppen, enn i gruppen av menn og barn som lever med en voldelig kvinne.

Undersøkelser så langt viser at over 50% av kvinnene er voldelige mot sin partner og sine barn. Om en da ser på hvor mange tiltalte forhold det er av voldelige menn, og så ser på antallet tiltalte kvinner, så forstår en at det er skremmende mange fedre og barn som lever med en voldelig mor.

Om det virkelig er snakk om at samfunnet skal berge barn fra en traumatisk oppvekst, så er det betydelig flere skjebner å berge i denne gruppen som er ekstremt underrepresentert i statistikken over tiltalte forhold.

En kjønnsnøytral kampanje vil medføre at fokuset ikke rettes mot voldelige mødre/partnere, men vil fortsette å egentlig være et fokus på voldelige menn siden de fleste lever i den villfarelsen at menn er de mest voldelige. Og en kjønnsnøytral anti-voldskampanje vil ubevisst assosieres med en kampanje mot voldelige menn.

Slik jeg ser det vil en kjønnsnøytral anti-voldskampanje kun opprettholde status-Quo ved at den største gruppen som blir utsatt for mishandling blir avglemt.

Ser ut som jeg har rotet meg inn på en rødstrømpe-blogg. Trodde ikke Nettavisen frontet rødstrømper, men en lærer så lenge en lever; er det ikke det det heter?

Linn W. Rosenborg

30.12.2015 kl.08:47

Julius: jeg leste kommentaren din med interesse og nikket enig til du avsluttede med rødstrømpe-kommentaren. Interessant hvordan enkeltes meninger avfeies med at de er feminister i negativ forstand (det er i hvert fall slik jeg leser "rødstrømpe" i dette tilfellet).

Linn W. Rosenborg

30.12.2015 kl.13:58

Thomasyk: Thomas <3 Jeg er enig i at debatten ofte vinkles feil og at den for ofte dreier seg om vold mot kvinner og ikke den andre veien. Jeg er derimot ikke enig i at det er hensiktsmessig å bruke begrepet feminisme på den måten du gjør. Jeg er trøtt på at feminisme brukes som en skjellsord. Ja, det finnes sikkert de som kaller seg feminister og som ahter menn og ikke lar en sjanse til å svartmale det mannlige kjønn gå fra seg, men det gjelde rpå ingen måte alle oss feminstene.

Du sier at det er feministenes hegemoni som styrer debatten og kampanjene. La meg spørre om en ting: alle dere som kritiserer disse kampanjene og fokuset som følger står da fritt til å lage egne kampanjer? Det står enkeltpersoner i hver organisajon bak kampanjene, og fremfor å kjefte de som skriver om dette så skriv om temaet andre veien selv?

Ha en herlig nyttårsfeiring! Vi skrives i 2016!

Linn W. Rosenborg

30.12.2015 kl.14:00

Julius: hei. Min kommentar til Oladunk var et genuint spørsm etter kilder. Jeg liker best påstander som backes med kilder. Han (..) svarte med akkurat dette, noe jeg også takket han for :)

Linn W. Rosenborg

30.12.2015 kl.14:02

Julius: Veldig enig i alt du skriver her! Da jeg studerte kriminologi og rettssosiologi var dette et spennende tema. Inne barnerett diskuterte vi ofte den diskrimineringen far risikerer å møte i systemet, kun i kraft av å være far og ikke mor. Det er tragisk.

Julius

31.12.2015 kl.03:38

Hei!

Jeg var kanskje for rask med å trekke den konklusjon.

Men det var som sakt den siste delen i bloggen din hvor det fremkommer at du reagerte på de som "snudde på flisa" og pratet om en kampanje om vold begått av kvinner (mor/partner).

Jeg oppfattet det som at du stillte deg positiv til et fokus på voldelige kvinner/mødre. Men da jeg som sakt leste ditt tilsvar til en som hadde kommentert; så oppfattet jeg tilsvaret av dens formulering, som en mistenkeliggjøring av hvorvidt kvinner faktisk var de mest voldelige.

Med det tilsvaret fremstår siste del av din bloggpost i et annet lys, dvs de stilte deg negativt til de som ønsket et fokus på voldelige kvinner/mødre.

Det er åpenbart at du syntes det var viktig å få med at det var enkelte som ønsket et fokus på voldelige kvinner/mødre, siden du valgte å avslutte blogginnlegget med dette.

Så er spørsmålet; hvorfor du syntes du det var viktig?

-Var det for de det var et godt poeng/en god sak, eller omtalte de det for at du mente det var en avsporing?

Dette besvarte de ikke selv i bloggen. Men av måten denne delen var formulert på, kunne en få inntrykk av at de var negativ til et fokus på voldelige mødre/kvinner.

Men det kunne selvsagt også bero på at de ikke var kjent med at tilgjengelig forskning viser at kvinner/mødre er mer voldelig enn menn. Men som sakt, de redegjorde ikke for hvorfor de valgte å omtale det som "snudde på flisa" som de selv kalte det.

Men jeg må ærlig innrømme at det å trekke konklusjon av at de er rødstrømpe var litt vel drøyt. Men nå har det en gang vært slik i debatten at det som kjennetegnet tidligere tiders rødstrømper, var at ordet MANN bare kunne brukes i negativ kontekst for at de skulle betrakte en debatt som saklig og nyttig.

Men jeg forstår enda ikke hvilke gode argumenter de har for at en kjønnsnøytral kampanje mot vold i nære relasjoner, er den som vil ha størst effekt, og som samfunnet mest vil være tjent med, dvs ha størst gevinst/effekt.

Men selvfølgelig, vi kan alle være enig i at samtlige kampanjer mot vold er høyst velkommen.

Jeg beklager at jeg betegnet Deg som rødstrømpe, det var nok på et særdeles tynt grunnlag, må innrømme det. Men det skuffer meg at temaet voldelige kvinner/mødre møter så mye motstand/mistenkeliggjøring blandt nettopp kvinner, en skulle jo tro at nettopp kvinner/mødre er de som vet best hvordan det er å leve med en voldelig partner/far. Og således er de som kanskje burde være mest åpne for dette temaet.

Julius

31.12.2015 kl.04:58

Jeg er som sakt svært glad for at de tok opp dette temaet, og at Nettavisen valgte å fronte temaet da temaet er viktig.

Umuligius

03.01.2016 kl.16:49

Har opplevd ved flere tilfeller at sprø jenter bruker gutter med manglende sperrer til å utføre vold for seg. Datteren til en kjent torpedo og hennes venninner hadde denne leie uvanen. Bak en voldelig mann kan det godt hende det står en vel så voldelig kvinne og trekker i trådene.

BareLurer

05.01.2016 kl.14:39

Gjelder kampanjen fortsatt? Eller er den bare såååå 2015? :-)

http://www.nettavisen.no/nyheter/jakter-1000-menn-etter-masseovergrep-pa-togstasjon/3423176504.html

Linn W. Rosenborg

05.01.2016 kl.17:05

BareLurer: hei. Kampanjen gjelder, og dreier seg fortsatt om vold i nære relasjoner. Den saken du linker til dreier seg vel om noe ganske annet, så jeg er litt nysgjerrig på hvorfor du valgte å oppsøke denne bloggen og dette innlegger for å linke til den?

Skriv en ny kommentar

hits