Nok norsk til alle?

kommentarer 39 kommentarer

Hvorfor har noen mennesker et så massivt behov for å beskytte sin status som norsk?

Jeg skal forsøke å legge frem dette på en ryddig måte, men i tråd med de livredde rasistenes forvirring blir jeg også litt forvirret av deres retorikk, mangel på kunnskap og snevre tankegang. For det første er argumentet om at innvandrere må integrere seg i det norske samfunnet gjennomgående. Allerede her faller jeg litt av. Integrering dreier seg i hovedsak om å bli integrert og ikke om å integrere seg. Det handler seg om å ta minoritetsgrupper inn i majoritetssamfunnet og å åpne for en felles forståelse og utvikling av det samfunnet vi lever i. Det jeg opplever at mange snakker om når de skriker integrering er i bunn og grunn assimilering. Å assimileres vil si å gjøre seg så lik sitt nye samfunn som mulig, og minoritetsgruppene tas opp, og inn i majoritets-befolkningen utelukkende på dennes premisser. Assimilering går bare en vei, og krever at de som assimileres må endre og gi avkall på sine kulturelle verdier.

Ok, så langt henger jeg sånn delvis med selv. Så skjer dette: Aftenposten TV lanserer #JegErNorsk og kommentarfeltene klikker. Jeg så først kampanjen på Twitter og da i en tråd hvor et titalls mennesker forsvarte sin rett til å være i en særklasse; nemlig norske. Hvem er disse innvandrerne som våger å kalle seg norske? De er da pokker ikke norske (helst med stor N)! Jeg (leses med pipete stemme) er Norsk! Ikke du! Her mister dere meg, folkens. La meg utdype:

Disse innvandrerne (det være seg om de er første, andre eller tredje generasjons innvandrere, er født her eller innflyttet, ikke snakker noe annet språk enn norsk, banner på nordnorsk eller spiser smalahove med den største glede) skal altså, i følge store deler av den norske befolkning, ikke bare integrere seg selv, neida - de skal assimileres så det ljomer etter. Med dette skal de da gi avkall på egen kulturbakgrunn og nasjonale identitet. De skal forkaste den de er, legge igjen alt av kulturelle forskjeller i deres opprinnelige hjemland (som åpenbart ikke er Norge, uansett om de er født her eller ikke) og neie og bukke i ydmyk takknemlighet over å få være her, i nydelige Norge. Samtidig må de passe på å ikke ta seg til rette, og de må på ingen måte frekke seg til å kalle seg norske!

Jeg forstår det ikke. De skal altså legge igjen seg selv i et land de ikke bor (eller noen gang har bodd) i, de skal legge til side sin fremmedkulturelle identitet men de må ikke våge å kalle seg norske. Jeg må spørre, hva er de da? Er de identitetsløse? Har de ingen nasjonalitet? Er de ingen? Er det virkelig sånn at det kun er et visst antall norske nasjonaliteter å fordele? Blir du mindre norsk av at naboen din Aisha kaller seg norsk? Hva om hun føler seg både afghansk og norsk; på hvilken måte truer det din norskhet? Jeg spør fordi jeg er genuint interessert i å vite hvordan dette henger sammen. Hva er kriteriene for å være norsk? Hva må utelukkes før noen kan få lov å smykke seg med denne beskyttede nasjonaliteten?

For å krydre opp spørsmålet litt kan jeg jo spørre; er jeg norsk? Ifølge ovennevnte retorikk er svaret nei. Oldemor og oldefar ble født i Russland, mormor og mamma er født i USA mens pappa og morfar er norskfødte. Jeg er første generasjon på mammas side som er norskfødt. Kan noen fortelle meg hva jeg er? Russisk? Amerikansk? Norsk? Jeg diskuterte dette med en tidligere kollega som tilhører dem som er strengt imot at innvandrere skal få kalle seg norske. Han kunne heller ikke svare på om jeg er norsk, og ville ikke svare på om dette dreide seg mer om hudfarge og religion enn opprinnelsesland. Ikke veit jeg, og jeg er i grunn ikke så opptatt av det heller. Jeg blir i hvert fall ikke dødelig fornærmet og får slettes ikke angst av at noen andre kaller seg for norske.

 39 kommentarer

Ellen

23.06.2015 kl.08:18

Vokst opp i Canada. Flyttet til min mors hjemland i tenårene. Samme kultur og verdier. Tok meg kort tid å bli norsk.

Ellen2

23.06.2015 kl.08:23

Er ikke vanskelig å bli norsk, bare å akseptere at en er her og godta landets normer, verdier og lover. Men islam kan ikke/ har ikke lov til det i sin koran, den er totalitær og vi må snart innse det!

Allan

23.06.2015 kl.08:32

du er hvit. Da er det ikke noen problem :)

kims

23.06.2015 kl.08:36

Ingen bryr seg om nasjonalitet så lenge man er et godt menneske.Det handler om holdninger, ikke etnisitet. http://www.minervanett.no/muslimers-meninger/

Dette er grunnen til at folk flest er negative til muslimer.

Ano

23.06.2015 kl.08:50

Norsk statsborger

Helge Sæther

23.06.2015 kl.08:51

Du blander inn rasisme, som blir hekt feil, Det er Islam og dens kultur det protesteres mot. Meg bekjent har ikke religion noen farge,eller rase, hverken på kristne, muslimer eller andre religioner. Isåfall jeg tar feil, ber jeg om at du opplyser meg. Integrere seg er å lære språket, kulturen, nasjonalfølelsen av å tilhøre, og kunne forsørge seg selv. Selve integreringen må ligge til grunn det Norsk språk og kultur . Når det handler om å tituleres, har amerikanerne løst problemet som Afroamerikaner. Skulle tro det går fint med Afghansk Norsk, Eller?.... Flere lands bakgrunn går det nok bra med Norsk med flerkulturell bakgrunn. For å minne deg på en sak, For 50 år siden var svart Afrika kristent, For 35 år siden var ikke Islam å se i gatene i Birmingham og Luton. for 15 år siden var Malmø fortsatt en Svensk by. Historien viser at Islam er en epidemi, som infiserer alle andre religioner og kultur. Til slutt, jeg er ingen rasist, men sterk motstander av Islam, som fortsatt har straffemetoder fra 600 årstallet.

Skuer

23.06.2015 kl.08:51

Linn Rosenborg, har du tenkt over hvor mange generasjoner folk i USA fremdeles kaller seg norsk-amerikaner? Ja, for ikke å snakke om afro-amerikanere, hvor mange 100-vis av år har de bodd i USA? Du er ikke Nordmann fordi om du har fått norsk statborgerskap. Forøvrig, legger du for dagen en nedlatende og foraktelig holdning for andre som ikke deler din oppfatning.

Jens

23.06.2015 kl.08:58

Jeg setter pris på at folk ikke ønsker å kutte vekk klitorisen til døtrene sine og steine nabokona for utroskap. Setter også stor pris på at de verdsetter demokrati, likestilling og menneskerettigheter...

Tonje

23.06.2015 kl.09:03

For et naivt innlegg. Et stort antall muslimer har et meget skremmende menneskesyn, noe som kommer tydelig frem i en stor undersøkelse som ble gjort om muslimer i Danmark.

Bl.a. mener 81% av danske muslimer at det skal være forbudt å publisere tegninger av Muhammed, og det er bare det mildeste eksempelet.

Se denne linken. Tallene er så skremmende at mange vil nok ha problemer med å tro at dette er sant.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-nytter-ikke-a-lukke-oynene-for-islamismens-aggressive-vekkelse-og-dens-politiske-program-7907245.html

Kurt

23.06.2015 kl.09:08

Det mange ikke forstår er at det er forskjell på å være norsk og å ha norsk statsborgerskap.

Norsk er ikke noe man blir, norsk er noe man er født som.

For å være født norsk, må man være skapt av en norsk kvinne og en norsk mann.

En ekkel mann

23.06.2015 kl.09:12

Nordmenn er som etnisk gruppe forent av felles historie, språk, avstamning, land og kulturelle symboler. Dette er en gruppe man blir født som medlem av, man kan ikke bli medlem av den med å skifte nasjonalitet.

Dag ut, dag inn - så, er det utlendinger og store deler av venstresiden som maner om å forandre og bytte ut hvem og hvordan mange av oss etniske er. "Fryktelige etniske nordmenn - dere er sånn og sånn og sånn - bli heller ditten eller datten for det er mye bedre" ...

Og selvsagt - etniske nordmenn må jo hele tiden huske på å forstå alt som har med nye borgere til vårt land å gjøre. Vi må forstå deres røtter, tradisjoner - og, bøye oss for deres ørkenreligion og tanker. Det etniske norske derimot? Dag ut, dag inn - her skal det meste vaskes bort eller byttes ut.

Skulle det trøbbel og vansker med de nye nordmenn? Selvsagt er det bare etniske nordmenn sin feil. Landet i verden hvor urett kun går en vei har dag ut dag inn de ulike taktfaste trommer som holder takten rundt de grusomme onde som er stolte av eget land, folk og fe ...

Alle disse kalde, ensomme staute kjedelige og kalde etniske blekansiktene. Disse rasistene som ikke gir de nye landsmenn nok mulighet, penger eller jobber. Etniske fæle hvite mennesker som undrer seg på hvorfor norskkinesere i Kina ikke tuter ut hvordan alle kan bli kinesiske? Hvorfor legger ikke nordmenn sin elsk på å ville forandre sine nye land med taler om fasit for folkesjel og hvordan røtter skal røskes opp?

Dere ekle etniske nordmenn - hvordan våger dere ha mening om eget land, kultur, historie eller tradisjoner? ...

Godta, bukk og bøy dere til dere brekker - vi er alle mennesker som ikke skal utvise nasjonalisme, stolthet eller kjærlighet ovenfor det tarvelige etniske som har fulgt oss gjennom oppvekst gjennom våre tradisjoner og generasjoner ....

Så - hvorfor skal på død og liv så mange prøve å bli norske - når, det er så mye grusomt og fælt med Norge og det etniske?

#JegErNorsk er forøvrig ikke annet enn manisk maling av å prøve å ta bort det etniske - for, igjen å la alle andre stolt få hevde samme stolthet de prøver å renske bort fra slike som meg ...

Mvh. hardbarket etnisk rasist - som må vokte meg for mye fra å vifte med det norske flagg og vise meg utendørs med denne fryktelige hvite hud ...

Alt for Norge!

EllingKristiffersen

23.06.2015 kl.09:39

Her roter du litt med kortene, og kanskje med vilje for å skape drama?

Du legger stor vekt på å gi avkall på egne verdier.

Det er ikke dette det handler om. Det handler om å akseptere og ta inn over seg de norske verdiene.

Hvis storsamfunnets (de norske) verdiene er forenelige med dine egne kulturelle verdier, flotte saker.

Hvis de kommer i konflikt så må dine egne verdier vike.

Du har tilsynelatende brukt Store Norske sin definisjon, hva med Oxford Advanced sin definisjon : "assimilate something to fully understand an idea or some information so that you are able to use it yourself"

Dette gjelder for alle mennesker, ikke bare innvandrere og etterkommere etter disse. Men av en eller annen grunn er det innvandrere vi gir "frikort" på å jobbe på lag med storsamfunnet i den grad de ikke gjør dette.

Som et eksempel på dette så er det IKKE akseptabelt i samfunnet å gå med finlandshette nedtrukket. Ergo blir det litt teit å unnskylde Niquab.

Det er derimot akseptabelt i samfunnet å tro på nissen, ergo er det også helt uproblematisk å tro på gud, allah, buddah eller hva du nå enn ønsker å tro.

Så dette handler ikke om assimilering i den forstand du beskriver. Håper dette avklarer.

Arne

23.06.2015 kl.09:40

Assimilering er nødvendig for å bli norsk. Integreringen har vist seg ikke å fungere. Å komme til Norge for å flytte inn i innvandrerbydeler hvor de fortsetter sine skikker og snakker språket fra gamlelandet er ikke integrering.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:42

Kurt: Og da spør jeg igjen - hvilken nasjonalitet ønsker du å tildele meg? Og hvor mange ledd bakover i slekta skal man sjekke før vi tør å kalle noen norske? En tredje generasjons innvandrer er født her av foreldre som er født her av foreldre som er født her og så videre. Hvor mange ledd? Vær så vennlig - opplys meg.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:45

Tonje: For en snever kommentar. Jeg er selvsagt enig i at all religiøs fundamentalisme er en stor utfordring, men det har da ikke så mye å gjøre med denne skrekken for å la noen kalle seg norske. Hvor mange ledd skal man telle tilbake før noen er norskfødt? Sjekk forøvrig ut kampanjen #engangvarjegflyktning på Facebook. Kanskje du lærer noe?

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:46

Jens: Ok, så kriteriet er at de ikke kjønnslemlester? Det er et mindretall av norske innvandrerer som praktiserer dette - men fortsatt mange som får streng beskjed om at de ikke får kalle seg norske, på tross av at både dem og foreldrene er født her. Sjekk ut #engangvarjegflyktning - kanskje du får et positivt innblikk i hva våde "nye landsmenn" bidrar med?

TGor Thorsen T

23.06.2015 kl.09:46

Man er NORSK når man har et norsk STATSBORGERSKAP .

Men i en nasjonalstat som Norge , kasn man ikke bli en Nordmann . Man reiser til USA og blir en amerikaner , men man kan ikke kaller seg en Nativ American . (Kiowa f,eks)

Så de norske som er innvandrere , kan ALDRI kalles Nordmenn .

Det er kav umulig å forandre etnisitet . jeg kan heller ikke få en brunfarge lik den de fleste afrikanerene har . Helt umulig for meg å bli Euroasisat .

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:49

Skuer: Hei. Nemlig, og hva er da galt med å kalle seg norsk-pakistaner? Er det å titulere seg med en nasjonalitet det samme som å utelukke en annen? Nei. Ta deg en titt i kommentarfeltene rundt omkring, så ser du at mine holdninger ligger ganske så langt nede på foraktelig-skalen. Sjekk ut #engangvarjegflyktning - kanskje du får et positivt innblikk i hva våde "nye landsmenn" bidrar med? Ha en fin dag videre.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:50

kims: Er folk flest negative til muslimer, eller er det dessverre slik at de som ikke klarer å skille mellom muslim og islamistisk fundamentalist er mest synlig i kommentarfeltene? Sjekk ut #engangvarjegflyktning - kanskje du får et positivt innblikk i hva våde "nye landsmenn" bidrar med?

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:50

Allan: Nei der kan du se! Flaks for meg!

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:51

Ellen2: Leste du innlegget? Integrering versus assimilering osv?

Ole Risan

23.06.2015 kl.09:53

Hvis jeg flytter til Kina og får kinesisk pass. Blir jeg kineser da?

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:54

TGor Thorsen T: Her var det mye store bokstaver gitt.. Syns det er viktig å holde tunga litt rett i munnen, og skille begreper fra hverandre. Etnisitet og nasjonalitet er ikke det samme. Fra SNL: "Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og kulturelle bakgrunn". "Nasjonalitet, nasjon; folk; det å tilhøre en bestemt nasjon." Et lurt skille å ha i tankene.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:55

Ole Risan: Hvis du flytter til Kina, gifter deg der, får barn og barnebarn - er de kinesiske eller norske? Og hva om du flytter hit med dine kinesiskfødte barn - skal de få kalle seg norske? Er lov å tenke.

Huldra

23.06.2015 kl.09:55

Her var det mye rart. Det er faktisk ikke vanskeligere enn at norsk kultur er forskjellig fra kulturene i Afrika, Asia og Midtøsten. Innvandrere som tviholder på sin kultur og relgion vil altså neppe kunne karakteriseres som norske i kulturell forstand. De som synes det er flott at innvandrere tar meg seg sin kultur i bagasjen og helst ikke ønsker at de skal assimilere seg, er som regel de samme som mener at nordmenn i utlandet er "dumme freppere" når de klumper seg sammen i sine norske enklaver der, hvilket jo er et håpløst ulogisk og latterlig standpunkt. De samme menneskene er også gjerne de første som roper "Hva er norsk kultur?!" samitdig som de synes all fremmed tredje-verden kultur er noe unikt, flott og bevaringsverdig som beriker verden.

Mangel på kunnskap og snever tankegang? Det går nok begge veier.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:57

Huldra: Ok, så kultur er et statisk fenomen som ikke skal utvikles og berikes? Da foreslår jeg at vi begynner å herde nyfødte babyer ved å dyppe dem i isvann, ha slaver og la kirken styre. Blir nok bra.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.09:58

Arne: Så de må slutte å snakke sitt eget språk? Jommen godt mormor ikke visste det, som hele sitt liv i Norge snakket amerikansk og norsk!

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.10:05

EllingKristiffersen: Hei. Takk for en ryddig kommentar i et hav av slarv. Jeg er (logisk nok) ikke enig i at jeg roter med kortene, som jeg også avklarer innledningsvis. Jeg skriver heller ikke dette for å skape drama, men for å skape oppmerksomhet. Altfor mange roter med kortene (for å bruke ditt begrep) og blander integrering med assimilering, etnisitet og nasjonalitet, religiøs tilhørighet og nasjonalitet etc. Jeg burde kanskje ha linket til kommentarer jeg leste samme dag hvor det er tydelig at jo, for mange dreier dette seg om assim i den forstand jeg beskriver. Når voksne mennesker som er født her ikke får lov å kalle seg norsk-pakistanske fordi norsk er en beskyttet nasjonalitet for oss (hvem er det egentlig?) stokker det seg for meg. Jeg er enig i hva du skriver om niqab og finlandshette, og jeg er enig i at religionsfrihet er et viktig fundament i samfunnet. Det må også gjelde muslimer. Religiøs fundamentalisme derimot - det gjør meg helt uvel. Rent historisk sett så leder vel kristendommen greit med hensyn til krigføring og drap i Guds navn?

Huldra

23.06.2015 kl.10:09

Ok, sorry, jeg trodde det var et seriøst og redaksjonelt innlegg fra Nettavisen men så ser jeg jo nå at det bare var en rosablogger som ville lufte sine luftige meninger, og sikkert få noen ekstra reklame-hits med på kjøpet. Vel, lykke til. :)

Sven

23.06.2015 kl.10:13

Norsk, norsk, norsk! varför är det så viktigt att vara norsk? Patetiskt så som ni norskar tjafsar om detta. Det går utmärkt att bo och leva i Norge utan att vara "norsk". Har själv bott i Norge i många år pga arbete etc men har aldrig känt något behov av att bli "norsk". Jag är svensk och kommer alltid att vara det. På 17 maj gör jag vad jag vill, klipper gräset eller tar en tur med båten, på 6 juni hissar jag min svenska flagga. Problemet i Norge tror jag ligger i att norskar är så rädda för förändringar och har så många synpunkter på hur andra ska leva. Låt folk vara ifred och lev ditt eget liv är mitt råd. Spelar ingen roll om Norge förändras gradvis, våra barn kommer att leva i ett lite annorlunda samhälle men det kommer att vara helt naturligt för dem.

EllingKristiffersen

23.06.2015 kl.10:23

"Rent historisk sett så leder vel kristendommen greit med hensyn til krigføring og drap i Guds navn?"

Her er du nok, i mine øyne, ute på tur, med en argumentasjon som er ganske vanlig i innvandringsdebatten.

Utenfor denne debatten, si for eksempel om helse ser jeg ingen som sier : "Joda, selvsagt er kreft skummelt, men tross alt er det byllepest som har drept flest mennesker i Norge så la oss ikke bekymre oss så mye over kreften"

Historien kan fortelle oss ting, ja, men er ikke en god måler på hvor innsats skal legges idag.

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.10:27

Huldra: Ok, "Huldra". Ikke at det er relevant - men jeg har ingen inntekter på reklame på min blogg. Det jeg derimot nyter er å hisse opp de som dette innlegget var myntet på. Det betyr at jeg traff akkurat der jeg ville treffe. Ha en fin dag videre i ditt univers hvor alle meninger er anse som rosablogger :)

Anne-S

23.06.2015 kl.10:47

Helge Sæther. Du skriver: "For 50 år siden var svart Afrika kristent" gå litt lenger tilbake nå. Hvordan kom kristendommen til Afrika? "for 15 år siden var Malmø fortsatt en Svensk by." Og Malmø er fortsatt en svensk by. Hvilken religion mange av innbyggerne har endrer ikke det. "Historien viser at Islam er en epidemi, som infiserer alle andre religioner og kultur." Med kommentaren din har du vist at du at du er helt historieløs og kunne ha godt av en tur tilbake på skolebenken. Du kunne nok også ha godt av å få noen muslimske venner og kollegaer. Jeg har flere og kan fortelle deg at de ikke bærer på noen epidemi og slettes ikke infiserer noe som helst. Tvert imot kjenner jeg de som hyggelige bidragsytere til et godt arbeidsmiljø i tillegg til som en av mine aller beste, smarteste og mest samfunnsengasjerte venninner.

Harald Rex

23.06.2015 kl.11:37

Når er det en innvandrer kan kalle seg norsk? Godt spørsmål, skal prøve å gi deg ett godt svar.

Det er mange utfordringer som vi har i dette landet når det kommer til innvandring men det grunnleggende problemet er at innvandrere som regel kommer fra ett land med en kultur som er totalt forskjellig fra den norske og har ett annet verdisyn enn det som vi har i Norge og det er der hovedsaken av problemet ligger.

Når du skriver «Integrering dreier seg i hovedsak om å bli integrert og ikke om å integrere seg. Det handler seg om å ta minoritetsgrupper inn i majoritets samfunnet og å åpne for en felles forståelse og utvikling av det samfunnet vi lever i». så dette jeg litt av lasset for det du skriver gir ingen mening. Jeg tolker det du skriver som at det er din oppfatning at Norge og nordmenn i samråd med innvandrere skal tilpasse det norske samfunnet til noe nytt og flott. Jeg må bare spørre hva er det som er så galt med hvordan det norske samfunnet har vært de siste 100 årene som gjør at man føler at man må forandre på det? Det er her hvor problemet ligger, at vi skal tilpasse oss til en kultur og verdisyn som ikke er forenelig med den norske. Hvorfor skal det norske samfunnet tilpasse seg?

Er som du sier, man må skille mellom integrering og assimilering. Av egen erfaring så er det de vennene mine som kom til Norge på tidlig 80 tallet som måtte integrere seg selv inn i det norske samfunnet (kall det gjerne assimilering om du vil) som jeg overhode ikke har noe problemer med å si at er norske og nordmenn, eneste som skiller dem ut er at de har en annen hudfarge.

Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å si at det holder å bare integrere seg litt så tilpasser vi oss resten.

EnMann

23.06.2015 kl.14:48

For å snu på det Linn

når er man IKKE norsk lenger - blir jeg kineser hvis jeg flytter til Kina... ?

Linn W. Rosenborg

23.06.2015 kl.14:54

EnMann: Hvis du flytter til Kina, gifter deg der, får barn og barnebarn - er de kinesiske eller norske? Og hva om du flytter hit med dine kinesiskfødte barn - skal de få kalle seg norske? Er lov å tenke.

EnMann

23.06.2015 kl.15:20

Hva er dine svar Linn

hvis jeg og min norske kone flytter til kina - blir vi da NOENGANG kinesere? Hvis vi får et barn i Kina er det vel like norsk som det barnet vi fikk før vi flyttet til Kina - eller vil du si vi da hadde fått en liten kineser? Disse barna igjen blir vel ikke kinesere noengang selv om de fortsetter å bo i Kina - eller når tenker du egentlig barna mine blir kinesere ? Om noen av barna får barn med kinesere blir disse barna halvt norske og halvt kinesere...

...eller hvordan tenker du egentlig det er med den saken... ?

Oppgitt over tåpelige nordmenn

23.06.2015 kl.15:56

Aldri sett så mange dumme kommentarer før, disse som tviholder på norskheten, kan dere forklare når den ultimate norskheten nådde sin topp? Skjønner ikke dere at dette med å være norsk er noe som forandrer seg over tid, akkurat som med det norske språk, vi snakker ikke likt som man gjorde før. Hvis dere hadde blitt forflyttet bakover i tid så hadde dere fått høre at dere ikke var ekte norske, kom dere vekk. Forndring/utvikling kan ikke stoppes, det er bare å følge med, og som noen skrev, våre barn lever i sin tid, neste generasjon lever i sin tid så ikke ta det så alvorlig at ting, meninger og kultur forandrer seg. Det som dere så gjerne vil kalle ekte norsk er jo i sin tur bare en miks av forskjellige språk, historie og påvirking utenfra. Ekte norsk - hva er det? er det å stå i sin hule i fjellet og hytte med neven til alle andre slik man gjorde for 1000 år siden?

Stig Karlsen

16.06.2017 kl.07:40

Etnisk NORSK-hvitt skinn (som grisen) og selvopplevd som pasient på tidligere Aker sykehus,hjerteavdelingen:

Sykesøster,hjertespesialist kommer-setter seg i fotenden på senga og prater normalt.En av tingene hun fortalte var at jeg var den første pasienten som noensinne hadde snakket med henne på de 7 årene hun hadde jobbet der-er dette også fremmedredsel-eller kan dere ikke for en gangs skyld innrømme at Norge og nordmenn er ekstremt rasistiske? (NB. Hun hadde svart skinn-som en avokado,men det har naturligvis ikke noe med saken å gjøre)

Skriv en ny kommentar

hits